Kontakt

CV

Lektor

Arbejdsområder på SDMK                   

Fag: Klaver, Instrumental klaverpædagogik, ”Levende musik i sundhedsvæsenet”
Efteruddannelse: Klaverværkstedet

Akkompagnatør

Er pt medlem af Studienævn og suppleant i Konservatorieråd

Eksamensleder siden 2010.
 

Kunstnerisk praksis        

Koncerter i uddrag
Sydvestjysk Sygehus, Psykiatricenter Vest, Ribelund, Hospice Sydvestjylland, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Roskilde Sygehus, Aarhus Universitetshospital, European Congress for Integrative Healthcare and Medicine, Helsingør, Tel Aviv, Jerusalem, Tiberias, Haifa, Tivolis koncertsal, Jubilæumskoncert i Turku, Finland, Nationalmuseets Festsal, København, Ribe Kunstmuseum, Værket, Randers.

Undervisningserfaring    

Har 30 års undervisningserfaring på alle niveauer.

Ansat på SDMK siden 1997
Er pt tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium samt MGK-SYD - Esbjerg afd.

Eventuelle gennemførte KUV/PUV-projekter eller anden forskning

PhD forsvar d. 31.01.19, Det Sundhedsfaglige Fakultet på Syddansk Universitet
Phd-tese: Resonance - Music as adjuvant to cancer treatment

Er pt tilknyttet forskningsenheden ”Music in the Brain (CFIN), Aarhus Universitet &
Institut for Regional Sundhedsforskning, afd. Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet
 

Udvalgte publikationer og udgivelser

1. Bro ML, Jespersen KV, Hansen JB, Vuust P, Abildgaard N, Gram J, Johansen C. Kind of Blue – a systematic review and meta-analysis of music interventions in cancer treatment. Psycho-Oncology 2017
2. Bro ML, Johansen C. Musik & Kræft – levende music under kemoterapi. Kapitel til antologien Kultur og Sundhed v Anita Jensen. Turbine Akademisk
3. Bro ML, Johansen C, Vuust P, Enggaard L, Himmelstrup B, Mouritz-Andersen T, Brown P, dÁmore F, Andersen EAW, Abildgaard N, Gram J. Effects of live music during chemotherapy in lymphoma patients: a randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer 2019
 

Uddannelsesbaggrund

2019 Ph.d. Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
1998 Debut. Solistdiplom i klaver, Det Jyske Musikkonservatorium
1997-1996 Studieophold hos professor Pnina Salzman, Ruben Israel Academy of Music, Tel Aviv
1995 Piano Masterclass hos Victor Derivienko, Israel, Yahli Vagman, Israel, Victor Rosenbaum USA
1994 Diplomeksamen i klaver, Vestjysk Musikkonservatorium
1992 Musiklærereksamen i klaver, Vestjysk Musikkonservatorium

Legater og priser:
Roche (2015), Karola Jørgensens Fond (2013), Claus Sørensens Fond (2013), Kræftens Bekæmpelse KPSK (2013), Hede Nielsens Fond (2013), Knud Sørensens Fond (2013), Vadehavspuljen (2009), Danske Banks Initiativpulje (2007), Harbys Fond: "Ungdommens Sonningpris" (1996), Augustinusfonden (1995), Faurschous Mindelegat (1995)