Kontakt

Biografi

Uddannet på hhv. Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium som Statsprøvet Musikpædagog, 1989 (med hovedfaget blokfløjte). Cand.pæd. musik fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 2004.

Siden 1983 musikskoleansat – underviser i blokfløjte, kammermusik, hørelære, musikteori og i kompagnon-timer i folkeskolen, primært i indskolingen.

Kursusholder i diverse musikskoler, emnerne her har været didaktik, værdier og læreplaner. 

2006 skrev hun læreplanen til Fyns Klassiske Talentskole. Læreplanen blev til gennem observationer af undervisningen på Talentskolen og dialog med skolens styregruppe. 

Medforfattere på en række af 10 artikler under overskriften 'Hvad er..?' i DMpF's medlemsblad ”Modus”. Artiklerne omhandler emner som didaktik, læring, evaluering, læreplaner, tavs viden m.m. For yderligere se http://www.dmpf.dk/modus/laes-udvalgte-artikler.aspx     

CV

Charlotte Mejlbjerg (årgang 1961)
Kivsmosevej 21
5690 Tommerup
Tlf. 20 31 72 28
kivsmose21@mail.dk
? Uddannelser
1989 Statsprøvet Musikpædagog (med hovedfaget blokfløjte)
Jeg er uddannet på hhv. Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium (nu begge en institution - SMKS)
Cand.pæd. musik, DPU 2000-2004 (speciale "musikskolevirksomhed - præmisser og pædagogik")
? Erhverv
Siden 1983 musikskoleansat.
Jeg er ansat i Faaborg-Midtfyn Musikskole i en fællesansættelse med Assens Musikskole
Jeg underviser i mit hovedfag blokfløjte og dertil sammenspil, kammermusik, hørelære/teori og kompagnon i folkeskolen.
Fra 2006 - 2010 tilknyttet Det Fynske Musikkonservatorium som praktikkoordinator, hvor min opgave var at arrangere bachelorernes praktik på musikskolerne, samt praktikken for pædagogiske kandidater (på klassisk linje), kursusholder i kulturfag. I undervisningsåret 2009/10 underviser i teoretisk pædagogik.
Fra 2009 til 2014 administrator/koordinator for blokfløjteensemblet Fablo.
Kursusholder i diverse musikskoler, emnerne her har været didaktik, værdier og læreplaner.
? Andre opgaver
Tillidshverv:
I Faaborg-Midtfyn Musikskole er jeg tillidsrepræsentant og derigennem engageret i arbejdsforholdene på musikskolen og derfor også godt inde i områdets overenskomst.
Siden slutningen af 1996 aktiv i Dansk Musikpædagogisk Forening; lærerudvalg, pædagogisk udvalg, for nuværende bestyrelse og forretningsudvalg.
Udarbejdelse af pædagogisk relateret materiale:
2006 skrev jeg læreplanen til Fyns Klassiske Talentskole. Læreplanen blev til gennem observationer af undervisningen på Talentskolen og dialog med skolens styregruppe.
I 2007 skrev jeg sammen med repræsentanter fra Folkeskolens Musiklærerforening og Gymnasieskolernes Musiklærerforening og Dansk Musikpædagogisk Forening Musikmanifest.dk. Manifestet beskriver vore visioner for musikundervisningen.
For yderligere se musikmanifest.dk/manifestet/
Deltaget i det forberedende arbejde med rapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse.
Status og perspektiv 2010” (red. Frede V. Nielsen).
For yderligere se musikmanifest.dk/Statusrapport%20final.pdf
Medforfattere på en række af 10 artikler under overskriften 'Hvad er..?' i DMpF's medlemsblad ”Modus”. Artiklerne omhandler emner som didaktik, læring, evaluering, læreplaner, tavs viden m.m.. Altså alle de mere teoretisk aspekter af musikpædagogikken.
For yderligere se www.dmpf.dk/modus/laes-udvalgte-artikler.aspx