Kontakt

Lektor

Uddannelsesbaggrund

2003-2006: Kandidateksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium i Komposition og Elektroakustik.
1999-2003: Musiklærereksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium.

Arbejdsområder på SDMK

Underviser i følgende fag: Hovedfag (Elektronisk Musik og Lydkunst), Den Elektroniske Musiks Historie, Teori, Auditiv Analyse, Undervisningspraktik, Musikteknologi

Sidder i følgende råd: Studienævn, KUV-udvalg, Kvalitetsrådet

Koordinator for Elektronisk Musik og Lydkunst.

Kunstnerisk praksis

Komponistvirke indenfor musik til film, TV og computerspil såvel som indenfor klassisk partiturmusik og elektroakustisk musik.

Undervisningserfaring

Lærer på Syddansk Musikkonservatorium siden 2005.
MGK-lærer på Esbjerg Kulturskole siden 2006.

KUV/PUV-projekter eller anden forskning

2008: KUV-projektet "Soundmapping the genes" i samarbejde med docent Fredrik Søegaard.

Udvalgte publikationer og udgivelser

CD-udgivelser:
Claus Gahrn & Tim Risher: Musical Sculptures
Søegaard Ensemble: Soundmapping the Genes
Louise Hjort: A Short Story

Hjemmeside og relevante links

www.clausgahrn.dk