Kontakt

CV

 

Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende musikpædagogik, musikformidling, hørelære samt teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi på SMKS.

Hun blev uddannet på SMKS (det daværende Vestjysk Musikkonservatorium) som almen musikpædagog (1980), musikleder (1986) og hørelærepædagog (1986) og har desuden været ansat på DKDM i hørelære (1986-1988).

Kirsten Nielsen står bag den nye uddannelse "Brobygger – musikpædagog og musiker" på SMKS/Esbjerg.

Hun er desuden foredragsholder samt instruktør på musikpædagogiske kurser på musikkonservatorier, musikskoler, lærerseminarier og daginstitutioner.

Publikationer
Kirsten Nielsen har udviklet undervisningsmetoder og -materialer inden for en lang række musikpædagogiske områder med specielt fokus på at forbedre musikundervisningen for børn og unge generelt samt at medvirke til at afhjælpe fødekædeproblematikken inden for de klassiske instrumenter.

Hun er forfatter til en række artikler i diverse fagblade og til metodikbøgerne: ”Musikalsk legestue”. Wilhelm Hansen, 1988 og ”I musikkens favn - musik med de små børn og deres forældre”. Dansk Sang, 2003.

da en