Kontakt

CV

Marta Libalova har studeret violin på Prag Musikkonservatoriet hos professor Rejsek og professor Stetina og efterfølgende på Musikakademiet i Prag hos Professor Antonin Moravec. Hun blev færdiguddannet i 1984.

Under hele Marta Libalova’s studietid rejste hun rundt i Europa som solist- og kammermusiker i f.eks. Italien, Belgien, Holland, Frankrig, Polen, Tyskland og Rusland. 

I 1984 blev Marta Libalova gift med en dansk violinist og flyttede til Danmark i 1985, hvor hun studerede solistklasse hos Milan Vitek og blev fast medlem af Collegium Musicum med Michael Schønwandt.

Samtidigt virkede Marta Libalova som både solist med f.eks. Tchaikovsky, Dvo?ák, Wieniawski, Mozart og Bach og som kammermusiker i forskellige sammenhænge i både ind-og udland som f.eks. Australien og Europa.  
Hun var stifter af Carl Nielsen Kammerorkester i 1993.

Marta Libalova har dannet den faste duo ved navn ”Duo Modus” for violin og koncert accordeon. Duoen arrangerer selv værker for klassisk og moderne musik for violin og koncert accordeon.
De har bl.a. uropført en dobbeltkoncert tilegnet netop "Duo Modus", som er skrevet af Anders Koppel og Ole Schmidt. Derudover har de spillet utallige koncerter i Asien, Europa og Israel, og er blevet inviteret til berømte musikfestivaler som f.eks. ”Chamber Music Connects The World” i selskab med Gideon Kremer og Yuri Bashmet og Schleswig-Holstein Festival.

De har indspillet 4 CD’er, blandt andet hos pladeselskabet ”Edel Classic Berlin” (med de højeste udmærkelser).
En af CD’erne blev kåret som ”Ugens CD” i Danmarks Radio og er bliver samtidigt spillet i udenlandske radioer.

I 1986 blev hun på opfordring ansat som violin- og kammermusiklærer ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus

Siden 1992 er Marta Libalova docent i violin- og kammermusik.

I 1994 startede hun som den første faget violin-pædagogik på DJM. Siden 1995 underviser Marta Libalova også bratsch.

Marta Libalova har siden da været en internationalt efterspurgt underviser for både studerende samt professionelle musikere. 

I 2007 overflyttede hun til Syddansk Musikkonservatorium som lektor i violin, bratsch og kammermusik.

Marta Libalova laver desuden også masterclass for violin og bratsch, og laver samtidigt kurser for musikpædagoger i Europa og i Israel.  

Derudover har hun også siddet som jury for internationale- samt nationale violin- og kammermusik konkurrencer, og har stiftet Jacob Gade konkurrencen, som er en konkurrence udelukkende for violinister i Danmark for børn og unge.

Samtidigt har hun forberedt elever i både violin og bratsch til internationale-og nationale konkurrencer, som blandt andet har vundet:

 • Vinder af særpris ved Prag Forår international violinkonkurrence
 • Vinder af særpris ved Carl Nielsen international violinkonkurrence
 • 1.og 2. Pris af Den Nordiske Biennale
 • 1. Pris ved international Citte de Andria konkurrence, Italien
 • 1.Pris ved International violinkonkurrence i Graz, Østrig
 • 1. Pris ved International violin konkurrence i Rheinland, Tyskland
 • 1. Pris af International Masterclass prof. Walter Forchert i Frankfurt, Tyskland
 • 4. Pris ved Bundeswettbewerb i Schleswig-Holstein
 • 1. Pris ved Landeswettbewerb i Schleswig-Holstein
 • 1. Pris ved Landeswettbewerb Jugend Musiziert, Schleswig Holstein
 • 1. Pris og absolut vinder i bratsch ved Karl Ditters von Dittersdorf International Competition
 • 3. Pris ved North International Music Competition
 • To 2.Prismodtagere i P2’s Musik Konkurrence
 • 2.Pris i P2’s kammermusik konkurrence
 • 1. Pris ved AUT-konkurrence
 • Flere 1. Priser på Det jyske Musikkonservatoriums solistkonkurrence
 • 1.Pris ved Jacob Gade violinkonkurrence
 • To 1. Prismodtagere og en guldmedalje ved Berlingske Tidendes Musikkonkurrence
 • 1.Pris ved Unge Spiller Klassisk

Flere af Marta Libalova’s studerende er legat- og prismodtagere fra f.eks.:

 • Simon Spies Glædespris
 • To Jacob Gade Priser
 • Bikubens Kammermusikpris
 • Aenchen og Eigil Harbys Legat
 • Søren P. Sørensens Mindefond
 • Betty og Valdemar van Hausens Mindefond


Flere af Marta Libalova’s elever er blevet optaget på Mozarteum i Salzburg hos den verdensberømte violinist og prof. Ruggiero Ricci, som ønskede Marta Libalova som assistent for hans klasse på Mozarteum, og som skriftligt har udtalt sig således om Marta Libalova:
Having taught numerous students of Marta Libalova in masterclasses, I must say that I have always been very impressed by these students. They have demonstrated a consistently high level of technical accomplishments and also a highly developed sense of musicianship.
Rarely in these students have I encountered that kind of deep-rooted basic weaknesses, that I find in other students who have come to me from any but the best teachers, and therefore it is my opinion that Marta Libalova is a first rate violin pedagogue.”   

Gennem hele Marta Libalova’s karriere, har hun uddannet elever med en solist karriere, som f.eks. Gabriela Demeterova.
Andre af hendes elever spiller også som solister med orkestre og indspiller CD’er.

På internationalt plan, er flere af hendes elever blevet ansat i Berlin Symfoniorkester, Oslo Filharmoni, samt koncertmesterplads i Haag, og ansættelser i lande som f.eks. Japan, Amerika, Sverige, Norge, Tjekkiet, Italien og Ukraine.

Mange af Marta Libalova’s elever er ansatte i alle orkestre i Danmark. Hendes elever har også opnået ansættelse i danske orkestre på koncertmesterpladser i f.eks. Radiosymfoniorkesteret, Copenhagen Phil, Athelas Sinfonietta Copenhagen og Underholdningsorkesteret i Danmark.

UK

Czech/Danish violinist, Marta Libalova has studied at Prague Conservatory of Music with Professor Rejsek and Professor Stetina, and subsequently at the Academy of Music in Prague with Professor Antonin Moravec and completed her education in 1984. Throughout Marta Libalova’s studies, she traveled around in Europe as a soloist and chamber musician in e.g. Italy, Belgium, the Netherlands, France, Poland, Germany and Russia.

In 1984, Marta Libalova married a Danish violinist and moved to Denmark in 1985, where she studied soloist class with Milan Vitek and became a permanent member of the Collegium Musicum with Michael Schønwandt.

At the same time, Marta Libalova worked as both soloist with e.g. Tchaikovsky, Dvo?ák, Wieniawski, Mozart and Bach and as a chamber musician in various contexts both in Denmark and abroad, such as: Australia and Europe.

She was the founder of the Carl Nielsen Chamber Orchestra in 1993.

Marta Libalova has formed a permanent duo, called “Duo Modus” for violin and concert accordion. The duo arranges works for classical and modern music for violin and concert accordion. They have premiered a double concert dedicated to the duo, written by Anders Koppel and Ole Schmidt. The duo has played countless concerts in Asia, Europe and Israel, and have been invited to famous music festivals such as: “Chamber Music Connects the World” in the company of Gideon Kremer and Yuri Bashmet, and the Schleswig-Holstein Festival.
They have recorded 4 CDs, and one of them is recorded by “Edel Classic Berlin” (with the highest awards).

One of the CDs was named “CD of the Week” on Danmarks Radio, and is also played on international radios.

In 1986, at the request of the Jutland Conservatory of Music in Aarhus, she got assigned to be a violin and chamber music teacher.

Since 1992, Marta Libalova has been an associate professor of violin and chamber music.

In 1994, she was the first who started the subject of violin pedagogy at DJM. Since 1995, Marta also teaches viola.

Marta Libalova has ever since been an internationally requested teacher for both students and professional musicians.

In 2007 she transferred to the South Danish Conservatory of Music as an associate professor of violin, viola and chamber music.

Marta Libalova is also giving masterclasses for violin and viola, and in addition she is giving courses for music educators in Europe and Israel.

She has also served as a jury for international and national violin and chamber music competitions, and has founded the Jacob Gade competition exclusively for violinists in Denmark for children and young people.

At the same time, Marta Libalova has prepared students in both violin and viola for international and national competitions, whereas they have won following awards: 

- Winner of special prize at Prague Spring international violin competition

- Winner of special prize at Carl Nielsen international violin competition

- 1st and 2nd Place of the Nordic Biennale

- 1st Place at the international Citte de Andria competition, Italy

- 1st Place at the International Violin Competition in Graz, Austria

- 1st Place at the International Violin Competition in Rhineland, Germany

- 1st Place of the International Masterclass Prof. Walter Forchert in Frankfurt, Germany

- 4th Place at the Bundeswettbewerb in Schleswig-Holstein

- 1st Place at the Landeswettbewerb in Schleswig-Holstein

- 1st Place at Landeswettbewerb Jugend Musiziert, Schleswig Holstein

- 1st Place and absolute winner in viola at the Karl Ditters von Dittersdorf International Competition

- 3rd Place at the North International Music Competition

- Two times 2nd place winners in P2’s Music Competition

- 2nd Place in P2’s chamber music competition

- 1st Place at AUT competition

-Several 1. Place winners at the Jutland Music Conservatory's soloist competition

- 1st Place at Jacob Gade Violin Competition

- Two times 1st Place winners and a gold medal at Berlingske Tidende's Music Competition

- 1st Place for Young Players Classic

Several of Marta Libalova’s students are scholarship-and award recipients from:

 • Simon Spies Glædespris
 • Two Jacob Gade Prizes
 • Bikubens Kammermusikpris
 • Aenchen og Eigil Harbys Legat
 • Søren P. Sørensens Mindefond
 • Betty og Valdemar van Hausens Mindefond

 

Also, Marta Libalova’s students have been admitted to the Mozarteum in Salzburg with the world-famous violinist and Prof. Ruggiero Ricci, who wanted Marta Libalova as an assistant to his class at the Mozarteum, and who has made the following written statement about Marta Libalova:

Having taught numerous students of Marta Libalova in masterclasses, I must say that I have always been very impressed by these students. They have demonstrated a consistently high level of technical accomplishments and also a highly developed sense of musicianship.
Rarely in these students have I encountered that kind of deep-rooted basic weaknesses, that I find in other students who have come to me from any but the best teachers, and therefore it is my opinion that Marta Libalova is a first rate violin pedagogue.”   

Throughout Marta Libalova’s career, she has educated students with a solo career, such as Gabriela Demeterova.

Other students of hers also play as soloists with orchestras and record CDs.

Internationally, several of her students have been employed in the Berlin Symphony Orchestra, the Oslo Philharmonic, as well as concertmaster positions in The Hague, and employments in countries such as. Japan, America, Sweden, Norway, the Czech Republic, Italy and Ukraine.

Many of Marta Libalova’s students are employees of all orchestras in Denmark. Her students have also obtained employments in Danish orchestras as concertmaster positions in e.g. The Radio Symphony Orchestra, Copenhagen Phil, Athelas Sinfonietta Copenhagen and the Entertainment Orchestra in Denmark.