Kontakt

Telefon:
63119941
E-mail:
llo@sdmk.dk

Funktioner

Ledelsessekretær

Udvalgssekretær

Telefon

Post

CV

Direktionssekretær på maskinfabrik

Engelsk/tysk korrespondent fra Handelshøjskolen i Kolding

Nysproglig studentereksamen fra Middelfart Gymnasium