Kontakt

Uddannelser

 • Uddannet pianist og klaverpædagog fra Det Fynske Musikkonservatorium (1983/1984)
 • Studieophold i Rom ved pianisterne Guido Agosti og Christopher Axworthy via stipendier fra Dr. Ingrids Romerske Fond og Jacob Gade-fonden (1980-81)
 • Musikpædagogisk eksamen i hørelære fra Det Fynske Musikkonservatorium (1985)
 • Organisteksamen (PO) fra Løgumkloster Kirkemusikskole (2004)

Pædagogisk virke

 • Lektor i hørelære på Syddansk Musikkonservatorium; timelærer/adjunkt her siden 1985
 • Timelærer i hørelære på Det Jyske Musikkonservatorium 2001-2005
 • Kursuslærer, bl.a. på SDMKs og DMPFs efteruddannelseskurser for musikskolelærere og gennem en lang årrække på Folkeuniversitetet (almen musikorientering)
 • Klaverlærer på Søndersø Musikskole 1978-1993

Udgivelser, undervisningsmateriale                          

 • "Musikkens Grundbegreber" – lærebog i grundlæggende hørelære og almen musikteori (MUFO 1991)
 • "Rytmer med Toner" – elementær hørelære med udgangspunkt i melodiske rytmeøvelser til brug i instrumentalundervisningen (MUFO 1994)
 • ”Snapshot” – lærebog i prima vista-spil (MUFO 2009)
 • ”Snapshot” – An Introduction to Sight Reading (engelsk udgave) (MUFO 2011)
 • "Intervaller - fænomen og læring" (PUV-projekt 2022)

International orientering

 • Bredt fagligt netværk især i de nordiske lande; udvekslingsbesøg i bl.a. Oslo, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Malmö, Helsinki og London samt gæstelærerbesøg i Shaoxing, Kina.
 • Deltager og oplægsholder ved internationale konferencer om hørelære i bl.a. Como, London og Oslo.

Øvrigt virke

 • Organist ved Sdr. Nærå kirke siden 2003

Fagligt/administrativt virke

 • Musikfaglig medarbejder, Det Fynske Musikkonservatorium (DFM) (1992-2003)
 • International koordinator ved DFM (1999-2009)
 • Koordinator for den klassiske bacheloruddannelse ved DFM (2006-2010)
 • Formand for Dansk Hørelæreforening 2009-2014