optagelses-prøver og COVID-19

Som følge af den aktuelle situation er optagelsesproceduren ændret for visse studieretninger. Alle berørte optagelsessøgende er blevet orienteret individuelt.

Herudover informerer vi løbende og appellerer til optagelsessøgende, studerende og ansatte om at følge SDMK's retningslinjer.

 

 

Teknik

Filoverførsler

Videoer skal overføres via WeTransfer, Dropbox eller lignende.

Zoom

Til samtaler og øvrige praktiske prøver, der afvikles online, benytter SDMK Zoom, hvor også prima vista-opgaver vil blive præsenteret via den indbyggede skærmdeling.

Den optagelsessøgende er selv ansvarlig for den tekniske afvikling, herunder installation og opsætning af Zoom samt adgang til en stabil netværksforbindelse.

SDMK fremsender link til Zoom-mødet inden prøven.

Vi anbefaler, at du til prøven bruger Zoom på en computer eller tablet med en skærm i tilstrækkelig størrelse til at læse noder og andre bilag.