Koncertprøve

Den studerende spiller er varieret program efter eget valg. Programmet skal både indeholde solospil og sammenspil, og mindst et af stykkerne skal være en traditionel dansk dansemelodi. For sangeres vedkommende kan dansemelodien udskiftes med en traditionel dansk vise. Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, sikker rytmefornemmelse samt teknisk kunnen. Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende akkompagnatør/musikere.

Varighed 10 min.

Supplerende prøve

 1. Gehørspil: Den optagelsessøgende prøves i efterspilning /- syngning af en til lejligheden konstrueret melodi.
 2. Stemmespil: Den optagelsessøgende viser evnen til at improvisere ved at lægge en stemme til den forespillede melodi. Såfremt hovedinstrumentet er bas eller trommer/slagtøj akkompagneres der til melodien.
 3. Prima vista spil af kortere melodi

Varighed ialt 10-15 minutter.

Mundtlig prøve i almene fag

(Der gives 15 minutters forberedelsestid til punkt 2. Prøvens samlede varighed: 45 min.)

 1. Sang: En selvvalgt uakkompagneret dansk sang/vise synges udenad på dansk. Sangen skal være velegnet til fremførsel uden akkompagnement. Der lægges vægt på tekstfortolkning og musikalsk udtryk.
   
 2. Klaver: En nedskreven node med melodi, becifring og baslinie spilles som:
  • nodespil (melodi og bas)
  • becifringsakkompagnement til censors melodispil/sang
  • becifringsspil med melodi
    
 3. Mundtlig test i hørelære/teori (hent eksempel på mundtlig hørelæreprøve):
  • Eftersyngning og bestemmelse af 3-klange og 4-klange
  • Auditiv analyse af kortere harmoniske forløb
  • Melodisk imitation af 3-5 korte fraser, som imiteres sunget
  • Rytmisk imitation af 3-5 korte fraser, som imiteres med klap, mens en puls holdes i foden
  • Uakkompagneret prima vista sang af enklere opgave
  • Rytmelæsning, prima vista udførelse af eksempler på 1 liniet system

Skriftlig prøve

hørelære:

(Varighed 75 min.)

 1. Transskription af forespillet melodi
 2. Intervalhøring inden for en oktav - opadgående, nedadgående og samtidigt klingende
 3. 3 - klangshøring: dur, mol, forstørret, formindsket og sus i grundform og omvendinger
 4. 4 - klangshøring: maj7, 7, m7, ø, (m7(b5)), o (dim.) i grundform og omvendinger

Hent eksempel på skriftlig hørelæreprøve

teori:

(Varighed 90 min.)

 1. Intervallæsning
 2. Akkordlæsning (3 og 4 klange) samt notation efter becifring. Læses og noteres i både F- og G- nøgle.
 3. Skalaer /toneartskendskab (alle modaliteter samt de tre mol typer). Noteres både i F - og G-nøgle
 4. Harmonisk analyse af en kortere sats (becifring eller funktionsanalyse)
 5. Harmonisering af en melodi
 6. Udarbejdelse af stemme til melodi

Hent eksempel på skriftlig teoriprøve