Job & Karriere

Med en musikuddannelse fra Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) er du sikret de optimale betingelser for dit videre virke i musikkens verden.

Traditionelt set gør SDMKs studiesteder en ualmindelig flot  figur når det gælder om at bringe færdige kandidater i arbejde. Også med hensyn til de færdige kandidaters indkomst viser statistikkerne at en uddannelse ved SDMK også sikrer en årsløn over gennemsnittet for de kunstneriske uddannelser.

Jobmuligheder

Musikkandidater fra SDMK er primært beskæftiget som:

  • Musiklærere på musikskoler, højskoler og dag-og aftenskoler.
  • Musikere på de danske og internationale scener
  • Musikere i ensembler, på teatre i radio og TV
  • Studiemusikere

Typisk tjener dimittenderne deres penge ved både at undervise og være udøvende musikere.

Studiet giver dig jobmuligheder som udøvende musiker, underviser eller en kombination af begge. Uddannelsernes forskellige længde og niveau sigter dog mod stillinger i forskellige institutioner fra musikskoler til konservatorier og fra mindre stævner til store koncerter.

Videreuddannelse

På nogle af uddannelserne kan du også videreuddanne dig til solist ved at søge ind på solistuddannelsen, som varer 2 år. Læs mere om solistuddannelsen på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Ud over solistuddannelsen findes der ikke en særligt tilrettelagt videreuddannelse for musikere. Man sørger som regel selv for løbende efter- eller videreuddannelse gennem undervisning hos musikere, sangere eller musikpædagoger i Danmark og i udlandet.

Beskæftigelse

Beskæftigelsen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser er generelt steget i de seneste år. Du kan læse mere om beskæftigelsen inden for de kunstneriske uddannelser her!