ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER:

  • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
  • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
  • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Optagelsesprøve

Ved optagelsesprøven fremføres et selvvalgt program af 20 minutters varighed med en sværhedsgrad svarende til bachelorprojektets koncertdel.

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende akkompagnatør/musikere.

Ovenstående gælder kun eksterne ansøgere.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven til rytmisk musiker/komponist falder i to dele.

  • Koncertprøve
  • Prøve i komposition

Koncertprøve

Ved optagelsesprøven fremføres et selvvalgt program af 20 minutters varighed. Ansøgeren skal demonstrere sine færdigheder i forhold til temapræsentation, akkompagnement og improvisation. Desuden fremføres mindst 2 minutters uakkompagneret solospil.

Opnår ansøgeren karakteren 7 eller derover, går vedkommende videre til prøve i komposition.

Prøve i komposition

Ved prøven i komposition afleveres egne kompositioner af en varighed på mindst 15 minutter i enten partitur- eller leadsheet-format, evt. suppleret med lyddokumentation. Der aflægges desuden en prøve i motivisk udvikling, hvor ansøgeren ud fra 5 tilsendte motiver vælger 2 forskellige.

Ansøgeren har 30 dage til at komponere følgende:

  • En komposition i leadsheet-format (2 systemer kan bruges) med min. 32 og max. 50 takter
  • En komposition udskrevet i partiturform for et valgfrit soloinstrument. Kompositionen skal mindst vare 1 minut.