Sådan søger du

Bachelor- og kandidatuddannelser:

Det er muligt at søge i perioden fra den 1. oktober til den 1. december. Ansøgning til alle landets konservatorier sker via konservatoriernes hjemmesider.

Ansøgning skal ske senest d. 1. december kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00). 

Ansøgningen er koordineret på landsplan, og du kan således søge optagelse på flere konservatorier i prioriteret rækkefølge, såfremt uddannelsen udbydes flere steder. 

Dette gør sig dog ikke gældende for ansøgere til rytmisk linje på Syddansk Musikkonservatorium. Søger du om optagelse her skal du være opmærksom på at der er sket nogle få, men væsentlige, ændringer i ansøgningsprocessen. Dette skyldes at Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København ikke længere er med i musikkonservatoriernes fælles ansøgningsproces. Sender du din ansøgning til RMC har du dermed ikke længere mulighed for at søge Syddansk Musikkonservatorium i samme ansøgning, og du bliver således ikke automatisk videresendt til os eller andre musikkonservatorier, hvis du ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på både RMC og Syddansk Musikkonservatorium skal du derfor sende en ansøgning til begge konservatorier. 

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Malene Møller på mm@sdmk.dk eller 63 11 99 13. 

Solistuddannelser:

Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)

Masteruddannelser:

Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. marts kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)

NORDIC MASTER (NOFO):

Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)

Ansøgningsgebyr

Ansøgere, der søger optagelse på en kandidat- eller solistuddannelse samt en bacheloruddannelse som 1. prioritet ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan ikke refunderes. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som ikke kræver optagelsesprøve, er fritaget fra dette gebyr. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som kræver optagelsesprøve, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. 

Gebyret indbetales i forbindelse med ansøgnings proceduren. 

Vær opmærksom på, at din ansøgning incl. ansøgningsgebyr skal være konservatoriet i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Er dette ikke tilfældet anses ansøgningen som ugyldig.

Syddansk Musikkonservatorium dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med indbetalingen. Denne udgift dækker ansøgeren alene. Ansøgeren skal derfor sikre sig, at konservatoriet modtager det fulde gebyr på DKK 500,-.

Sygdom i forbindelse med optagelsesprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve (gælder kun ved optagelsesprøver til bachelor- og kandidatuddannelser). Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.