Om Optagelsesprøver

Generelt om optagelsesprøverne

Prøvernes indhold

På alle bacheloruddannelser prøves den optagelsessøgende i 

  • Hovedfag eller specialer
  • Almene fag, bl.a. hørelære, teori, klaver

Hvis hovedfagsprøven ikke er bestået, bliver ansøgeren ikke indstillet til de øvrige prøver.

Hovedfagsprøven bedømmes af et optagelsesudvalg bestående af

  • Intern prøveleder (rektor eller dennes stedfortræder)
  • Ekstern censor
  • Intern fagcensor

Prøverne i supplerende fag bedømmes af 2 faglærere ansat ved konservatoriet.

Der er et begrænset antal studiepladser. Derfor kommer alle kvalificerede ansøgeren normalt ikke ind. Ved optagelse lægges først vægt på optagelsesprøveresultaterne, men også andre forhold kan være udslagsgivende, f.eks. særlige behov i musiklivet og hensynet til sammensætning af kammermusikgrupper og bands.

Akkompagnatør/tilstillet gruppe

Akkompagnatør skal medbringes.

Konservatoriet kan evt. anvise en akkompagnatør tilknyttet konservatoriet, som så aflønnes direkte af ansøgeren. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 

Hold/gruppe skal medbringes. Konservatoriet kan evt. formidle kontakt. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 

Sygeprøver og reeksamination:

Hvis ansøger er forhindret i at komme til hovedfagsprøven p.g.a. sygdom fremsendes lægeerklæring. Lægeerklæringen betales af ansøger.

Ansøgeren tilbydes sygeprøve.

Hvis ansøgeren ikke består prøven i almene fag, kan der tilbydes reeksamination.

Sygeprøver og reeksamination planlægges af konservatoriet i direkte forlængelse af optagelsesprøveperioden.

Ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande

Som følge af ny lovgivning vil der blive opkrævet studieafgift fra fuldtidsstuderende fra ikke-EU/EØS-lande.