SØG HER!

Vælg din uddannelse nedenfor for at gå til Kulturministeriets ansøgningsportal (OBS! links er kun aktive i ansøgningsperioden).

Vær opmærksom på, at det kan tage tid at uploade dine filer i forbindelse med ansøgningen – HUSK derfor at starte ansøgningsprocessen i god tid, specielt hvis du allerede på forhånd ved, at du sidder på en langsom internetopkobling. Start gerne før dagen for ansøgningsfristen.


Læs mere om uddannelserne her!


Spørgsmål?

 • Alle uddannelser i Esbjerg:
  Kontakt Malene Møller (mm@sdmk.dk / 63119915)
 • Klassiske uddannelser i Odense:
  Kontakt Christina Strandby Krog-Jensen (ckj@sdmk.dk / 48880077)
 • Rytmiske uddannelser i Odense:
  Kontakt Kathryn Holbech (kh@sdmk.dk / 40423541)

Ansøgningsskemaerne er aktive i de angivne ansøgningsperioder.
Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges den til førstkommende hverdag kl. 12.00.


  BACHELORUDDANNELSER (FRIST: 1.DEC.)

  Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. december kl. 12.00.

  • KLASSISK MUSIKER/SANGER - PERFORMER, KAMMER- OG ORKESTERMUSIKER (ODENSE)
  • KLASSISK MUSIKER/SANGER - UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER (ESBJERG)
  • RYTMISK MUSIKER (ODENSE) 
  • RYTMISK SAMTIDSMUSIKER (ESBJERG)
  • FOLKEMUSIKER (ESBJERG)
  • KLASSISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • RYTMISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • FOLKEMUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST (ESBJERG)
  • KIRKEMUSIKER (ESBJERG)

  KANDIDATUDDANNELSER (FRIST: 1.DEC.)

  Kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium - eller har tilsvarende kvalifikationer.
  Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. december kl. 12.00.

  • KLASSISK MUSIKER/SANGER - PERFORMER, KAMMER- OG ORKESTERMUSIKER (ODENSE)
  • KLASSISK MUSIKER/SANGER - UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER (ESBJERG)
  • RYTMISK MUSIKER (ODENSE)
  • RYTMISK SAMTIDSMUSIKER (ESBJERG)
  • FOLKEMUSIKER (ESBJERG)
  • KLASSISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • RYTMISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • FOLKEMUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
  • ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST (ESBJERG)
  • KIRKEMUSIKER (ESBJERG)
  • FILMKOMPONIST (ESBJERG)
  • RYTMISK MUSIKER OG KOMPONIST (ODENSE)
  • KORLEDER (ODENSE)
  • NORDIC MASTER IN FOLK MUSIC (ESBJERG) - UDBYDES IKKE I 2023

   

  SOLISTUDDANNELSER (FRIST: 1. FEBRUAR)

  Solistuddannelserne forudsætter, at du har bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium - eller har tilsvarende kvalifikationer. 
  Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. februar 2024 kl. 12.00.

  • KLASSISK MUSIKER/SANGER - PERFORMER, KAMMER- OG ORKESTERMUSIKER (ODENSE)
  • RYTMISK MUSIKER - INSTRUMENTALIST, SANGER OG KOMPONIST (ODENSE)
  • KIRKEMUSIKER (ESBJERG)
  • CONTEMPORARY CREATIVE ARTIST - CCA (ESBJERG)

  MASTERUDDANNELSER (FRIST: 1. FEBRUAR)

  Masteruddannelserne forudsætter, at du har en relevant eksamen fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium, universitet eller seminarium. 
  Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. februar 2023 kl. 12.00.

  • GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING (ESBJERG)
  • KREATIV MUSIKFORMIDLING (ESBJERG)

    

   Sådan søger du:

   BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSER:

   Det er muligt at søge i perioden fra den 1. oktober til den 1. december. Ansøgning til alle landets konservatorier sker via konservatoriernes hjemmesider.

   Ansøgning skal ske senest d. 1. december kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00). 

   Ansøgningen er koordineret på landsplan, og du kan således søge optagelse på flere konservatorier i prioriteret rækkefølge, såfremt uddannelsen udbydes flere steder. 

   Dette gør sig dog ikke gældende for ansøgere til rytmisk linje på Syddansk Musikkonservatorium. Søger du om optagelse her skal du være opmærksom på at der er sket nogle få, men væsentlige, ændringer i ansøgningsprocessen. Dette skyldes at Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København ikke længere er med i musikkonservatoriernes fælles ansøgningsproces. Sender du din ansøgning til RMC har du dermed ikke længere mulighed for at søge Syddansk Musikkonservatorium i samme ansøgning, og du bliver således ikke automatisk videresendt til os eller andre musikkonservatorier, hvis du ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på både RMC og Syddansk Musikkonservatorium skal du derfor sende en ansøgning til begge konservatorier. 

   Spørgsmål?

   • Alle uddannelser i Esbjerg:
    Kontakt Malene Møller (mm@sdmk.dk / 63119915)
   • Klassiske uddannelser i Odense:
    Kontakt Christina Strandby Krog-Jensen (ckj@sdmk.dk / 48880077)
   • Rytmiske uddannelser i Odense:
    Kontakt Kathryn Holbech (kh@sdmk.dk / 40423541)

   SOLISTUDDANNELSER:

   Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)


   MASTERUDDANNELSER:

   Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)


   NORDIC MASTER (NOFO):

   Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest den 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00). Der er kun optagelse til uddannelsen hvert andet år. Det er muligt at søge igen i oktober 2024 med studiestart august 2025.


   ANSØGNINGSGEBYR

   Ansøgere, der søger optagelse på en kandidat- eller solistuddannelse samt en bacheloruddannelse som 1. prioritet ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan ikke refunderes. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som ikke kræver optagelsesprøve, er fritaget fra dette gebyr. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som kræver optagelsesprøve, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. 

   Gebyret indbetales i forbindelse med ansøgnings proceduren. 

   Vær opmærksom på, at din ansøgning incl. ansøgningsgebyr skal være konservatoriet i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Er dette ikke tilfældet anses ansøgningen som ugyldig.

   Syddansk Musikkonservatorium dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med indbetalingen. Denne udgift dækker ansøgeren alene. Ansøgeren skal derfor sikre sig, at konservatoriet modtager det fulde gebyr på DKK 500,-.


   SYGDOM og reeksamination

   Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren er forhindret i at komme og ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve (gælder kun ved optagelsesprøver til bachelor- og kandidatuddannelser). 

   Lægeerklæringen betales af ansøgeren og skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. 

   Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. 

   Hvis ansøgeren ikke består prøven i almene fag, kan der tilbydes reeksamination.

   Sygeprøver og reeksamination planlægges af konservatoriet i direkte forlængelse af optagelsesprøveperioden.

   Optagelsesprøver 2024

   ODENSE:

   • Klassisk musiker - Performer, kammer- og orkestermusiker/sanger: Uge 2 
   • Rytmisk musiker: Uge 2 og 3
   • Korledelse: Oplyses senere
   • Solist, klassisk: Uge 17
   • Solist, rytmisk: Uge 17

   ESBJERG:

   • Folkemusik: Uge 2
   • Elektronisk musik og lydkunst: Uge 2
   • Klassisk musiker/sanger - Udøver, underviser og iværksætter - Uge 1  (fra 3. januar) 
   • Rytmisk samtidsmusiker: Uge 2 
   • Musiker og musikpædagogisk udvikler - MPU: Uge 1 og 2
   • Filmkomposition:  Uge 4 (Prøverne er på Filmskolen i København)
   • Masteruddannelser: Samtaler i marts/april
   • Solist: uge 17
   • Contemporary Creative Artist – CCA: Uge 17
   • Nordic master - Ingen optag i 2024


   Optagelseskrav:

   Klassisk musiker - Performer, kammer- og orkestermusiker (Odense): 

   Klassisk musiker - Udøver, underviser og iværksætter (Esbjerg):

   Rytmisk musiker (Odense):

   Rytmisk samtidsmusiker (Esbjerg):

   Elektronisk musik og lydkunst (Esbjerg):

   Folkemusiker (Esbjerg):

   Kirkemusiker (Esbjerg):

   Musiker og Musikpædagogisk Udvikler - MPU (Esbjerg):

   Rytmisk Musiker og komponist (Odense):

   Klassisk korleder (Odense):

   Filmkomponist (Esbjerg):

   Contemporary Creative Artist - CCA (Esbjerg):

   Masteruddannelser:


    

   GENERELT OM OPTAGELSESPRØVERNE

   PRØVERNES INDHOLD

   På alle bacheloruddannelser prøves den optagelsessøgende i 

   • Hovedfag eller specialer
   • Almene fag, bl.a. hørelære, teori, klaver

   Hvis hovedfagsprøven ikke er bestået, bliver ansøgeren ikke indstillet til de øvrige prøver.

   Hovedfagsprøven bedømmes af et optagelsesudvalg bestående af

   • Intern prøveleder (rektor eller dennes stedfortræder)
   • Ekstern censor
   • Intern fagcensor

   Prøverne i supplerende fag bedømmes af 2 faglærere ansat ved konservatoriet.

   Der er et begrænset antal studiepladser. Derfor kommer alle kvalificerede ansøgere normalt ikke ind. Ved optagelse lægges først vægt på optagelsesprøveresultaterne, men også andre forhold kan være udslagsgivende, f.eks. særlige behov i musiklivet og hensynet til sammensætning af kammermusikgrupper og bands.   AKKOMPAGNATØR/TILSTILLET GRUPPE

   Akkompagnatør skal medbringes.

   Konservatoriet kan evt. anvise en akkompagnatør tilknyttet konservatoriet, som så aflønnes direkte af ansøgeren. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 

   Hold/gruppe skal medbringes. Konservatoriet kan evt. formidle kontakt. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 


   SYGDOM OG REEKSAMINATION

   Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren er forhindret i at komme og ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve (gælder kun ved optagelsesprøver til bachelor- og kandidatuddannelser). 

   Lægeerklæringen betales af ansøgeren og skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. 

   Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. 

   Hvis ansøgeren ikke består prøven i almene fag, kan der tilbydes reeksamination.

   Sygeprøver og reeksamination planlægges af konservatoriet i direkte forlængelse af optagelsesprøveperioden.   ANSØGERE FRA IKKE-EU/EØS-LANDE

   Som følge af ny lovgivning vil der blive opkrævet studieafgift fra fuldtidsstuderende fra ikke-EU/EØS-lande.