Efteruddannelser

 

Efteruddannelsesområdet er et af de steder, hvor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) for alvor er i samspil med det omgivende samfund. Som kunstnerisk uddannelsesinstitution ligger hele fødekædesituationen os naturligvis meget på sinde, og vi forsøger med udbuddet i dette katalog at imødekomme de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger.

I kraft af en bredtfavnende lærerstab med fremragende kompetencer inden for musik og pædagogik, talentudvikling og kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau er det vores klare forventning, at kurserne kan inspirere deltagerne til at videreudvikle deres faglighed.

Efteruddannelsesprogrammet er bredt sammensat, og der er således mulighed for kompetent efteruddannelse indenfor en stor del af SDMKs uddannelsesområder.

Projektkoordinator Malene Møller (mm@sdmk.dk) er klar med råd og vejledning, hvis du vil vide mere om vores efteruddannelser. 

Vælg dit kursus: