Elektronisk musikproduktion på iPads

Tilmeldingsfrist 15. august 2019

Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger præsenteres og gennemgås forskellige relevante iPad apps til elektronisk musikproduktion med børn og unge.

Undervisere
Robert Cole Rizzi.

Lydkunstner, musiker og komponist. Master i Elektronisk Musikkomposition fra DIEM samt Musiklærer & Diplomeksamen fra Det Fynske Musikkonservatorium. Underviser på SDMK i hovedfag på EMOL - elektronisk musik og lydkunst samt på Kolding Musikskole/MGK Syd.

Har siden Folkeskolereformen i 2014 udviklet og gennemført utallige undervisningsforløb med et skabende og kreativt omdrejningspunkt, som kunstner, undervisende kunstner og som underviser i “Den åbne skole” - alle forløb med afsæt i den elektroniske musik eller lydkunsten. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til folke- og musikskolelærere, samt øvrige undervisere der ønsker indsigt i, og inspiration til anvendelse af iPads i musikundervisningen, der bidrage til og understøtter børn og unges skabende og musikalske udfoldelser.

Individuel/hold
Holdundervisning

Tid
3 fredage kl. 10.00 - 14.00

22/11
29/11
6/12 

Sted
Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg

Pris
Ved 8 deltagere kr. 3000,-. Prisen reguleres efter antal deltagere

Kursets indhold
Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger præsenteres og gennemgås forskellige relevante iPad apps til elektronisk musikproduktion med børn og unge.

De udvalgte apps lægger op kunstneriske og produktive tilgange med forskellige målgrupper og formål, så aktørerne, fra de alleryngste elever uden de store musikalske forudsætninger og til de mere erfarne gymnasie-/MGK- elever, får mulighed for at være aktive, kreative, innovative og reflekterede i deres musikproduktioner.

Vi skal bl.a. arbejde med Nodebeat, Koala og i særdeleshed med Apples egen gratis app Garageband, hvor det er muligt at tilrettelægge differentierede undervisningsforløb i forhold til aktørernes alder og forudsætninger.

Kurset er tilrettelagt, så deltagerne gør sig praktiske erfaringer gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang. Vi kommer til at reflektere over og diskutere didaktiske tilgange samt deltagernes erfaringer, udfordringer og ønsker til brugen af iPad i egen undervisning. Kurset er planlagt under hensyntagen til fagformål og fællesmål for musikundervisningen i grundskolen, samt bekendtgørelsen for musikskoler.

Ved faglige spørgsmål kontakt
Robert Rizzi, rizzi@get2net.dk 26 45 74 80

Ved praktiske spørgsmål kontakt
Sanne Karlsen, shk@sdmk.dk, tlf. 63 11 99 13

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.