Hørelære - på kryds og tværs

Tilmeldingsfrist 15. august 2019

Underviser
Lektor, Inge Bjarke.

Inge Bjarke er uddannet som både klaver- og hørelærepædagog og har diplomeksamen i klaver samt PO-eksamen i orgel. Hun underviser i hørelære på SDMK og har desuden bred undervisningserfaring fra musikskoler, forberedelseskurser, MGK og div. hørelærekurser. Særligt fokusområde er instrumentalhørelære. Forfatter til lærebøgerne "Musikkens Grundbegreber", "Snapshot" og ”Rytmer med Toner”, der samlet set dækker hørelære i praksis og teori fra begynder- til MGK-niveau.
 
Målgruppe
Lærere, der på baggrund af en konservatorieuddannelse underviser på musikskoler, MGK, efterskoler og højskoler, og som ønsker enten at inddrage hørelære i den øvrige undervisning eller at undervise decideret i hørelære på hold.
 
Individuel eller hold
Hold - 5-20 deltagere. Der er mulighed for at købe en kursuspakke, hvor kurset afholdes på deltagernes institution. Der er ligeledes mulighed for mindre hold eller individuel undervisning.

Tid
2 kursusdage á 5 timer - fredage kl. 10.00-15.00.
Andre kursussteder og ugedage kan aftales.
 
Sted
Syddansk Musikkonservatorium, Odense

Pris

Ved 5 deltagere: 2000 kr.
Prisen reguleres efter antal deltagere og undervisningssted.
 
Kursets indhold
Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og behov belyses og øves musikkens byggesten ud fra mange forskellige vinkler. Der gives undervisningsidéer som kan bruges både til rene hørelærehold og til instrumental-grupper. Der vil blive lagt særlig vægt på praktisk hørelære, hvor teorien med det samme overføres til spil på eget instrument eller klaver. Deltagernes egne færdigheder styrkes i det omfang, det er relevant for deres pædagogiske virke.

Trin 1:
Gennemgang af undervisningsmaterialer og -idéer til: Skala- og intervallære, treklange, den tonale kadence, akkordbaseret melodik, bladsang og bladspil, imitation, gehørspil og memorering. Rytmiske øvelser (læse, høre, imitere, spille). Deltagerne får herefter lejlighed til at prøve idéerne af i praksis inden næste kursusdag.

Trin 2:
Kort evaluering af deltagernes erfaringer i marken / opsamling / spørgsmål. Videre arbejde med elementer fra trin 1 samt: Akkordhøring - både isolerede akkorder (firklange) og akkordforløb (trin, funktion, koral) Hørelære med udgangspunkt i musikstykker. Evt. særlige ønsker fra deltagerne.
 
Ved faglige spørgsmål kontakt
Inge Bjarke, inbjarke10@smksnet.dk, tlf. 51 78 98 51

Ved praktiske spørgsmål kontakt
Sanne Karlsen, shk@sdmk.dk, tlf. 63 11 99 13

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.