Inspirationskursus - 0-11 år

Tilmeldingsfrist 15. august 2019 

Undervisere
Docent Kirsten Nielsen samt adjunkt Birgitte Momme (gæstelærer)

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet inspiration til holdundervisning/klasseledelse i musik- og folkeskoler herunder instrumentallærere, der er interesserede i at varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik på at styrke overgangen fra børnehold til begynder-instrumentalundervisning.

Individuel eller hold
Hold med 8 deltagere. I tilfælde af færre tilmeldinger reduceres timetallet.

Tid
Tidspunkter kommer                  

Første undervisningsgang
Tidspunkt kommer

Sted
Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg (10 gange)
Syddansk Musikkonservatorium, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense (2 gange)

Pris
kr. 5625,-

Kursets indhold
Kurset giver redskaber til varetagelse af undervisning inden for hele børneområdet fra 0-11 år, og der vil bl.a. blive givet idéer til GM-/instrumentalundervisning, børnehørelære, klasseundervisning samt undervisning af forældre/barnhold med udgangspunkt i leg, sang, spil og bevægelse. Kurset indeholder en teoretisk og en bred praktisk del med forskellige praktikhold.

Observationspraktik
Deltagerne vil gennem hele kursusforløbet arbejde målbevidst med forskellige typer praktikhold. Har deltagerne egne børnehold og evt. begynder-instrumentalundervisning, vil problemer og spørgsmål herfra blive inddraget i undervisningen.

Teori
Sideløbende med praktikken vil der blive arbejdet med metodik, formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner, klasseledelse, litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold og klasser. Herudover vil der blive opbygget et stort repertoire inden for sange, remser, sanglege/danse/rytmik og sammenspil (herunder bl.a. lyddramatik, improvisation, leg med rekvisitter, musiklytning, rytme- og melodibevidstgørelse) samt givet idéer til opbygning af lektioner, bl.a. temaforløb.

Ved faglige spørgsmål kontakt
Kirsten Nielsen, knielsen10@smksnet.dk, tlf. 2282 4340

Ved praktiske spørgsmål kontakt
Sanne Karlsen, shk@sdmk.dk, tlf. 6311 9913

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.