Performer, kammer- og orkestermusiker

På SDMK i Odense tilbyder vi uddannelser med stærkt fokus på udøvende kunstnerisk praksis. Igennem et målrettet arbejde efterstræber vi at give dig de instrumentale/vokale færdigheder som er grundlaget for dit fremtidige musikerliv.

Vi sætter nemlig din kunstneriske personlighed i centrum gennem kvalificeret undervisning i f.eks. scenisk bevidsthed, kammermusik/ensemblesang, tværfaglige samarbejdsprojekter, grundlæggende repertoirekendskab, mm.

Undervisningen varetages af SDMKs faste lærerstab og suppleres med masterclasses med kompetente solister og ensembler fra ind- og udland.

Hvis du spiller et orkesterinstrument, kan du desuden se frem til aktiviteter i det kommende Carl Nielsen Orkesterakademi i samarbejde med Odense Symfoniorkester, konkurrencetræning foran en professionel jury og koncerter med Syddansk Musikkonservatoriums kammerorkester.

Er du sanger, kan du glæde dig til at få en uddannelse, hvor der bliver lagt vægt på undervisning i grundlæggende musikdramatiske færdigheder i tæt samarbejde med dramalærere og instruktører fra skuespillerskolen. Du vil i forbindelse med masterclasses og koncerter få mulighed for at afprøve din audition-teknik og vil flere gange i løbet af dit studie få mulighed for korpraktik ved koncerter med Odense Symfoniorkester.

Som pianist vil du sammen med dine medstuderende f.eks. have mulighed for at indgå i spændende kammermusikalske sammenhænge, som bl.a. præsenteres på SDMKs årlige kammermusikfestival i november.

En klassisk studerende ved SDMK forventes at være bevidst om sin rolle som formidler af musikken til såvel sit publikum som de børn og unge som skal udgøre vores musikalske fremtid. Du vil derfor blive undervist i praktisk og teoretisk pædagogik, dels gennem skemalagt undervisning, dels i masterclass form.

BACHELOR

På bacheloruddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og entreprenør i musiklivet. Uddannelsesforløbet sigter mod at udvikle dit særlige musikalske talent og stiler mod kunstnerisk kvalitet på højt niveau.

Flertallet af studerende kommer senere til at virke som både musikere og undervisere; derfor indgår både kunstneriske som pædagogiske fag i samtlige bachelorforløb. Hertil kommer almene fag som understøtter den kunstneriske og pædagogiske udvikling.

KANDIDAT

Kandidatuddannelsen sigter imod at give dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker på højeste niveau.

Kandidatuddannelsen har, udover fokus på hovedinstrumentsundervisningen og kammermusik, også fokus på instrumentalpædagogikundervisning med selvstændig undervisning i didaktik, psykologi og teoretisk pædagogik.

De pædagogiske fag indeholder desuden undervisning i PR og administration; hvor du bliver præsenteret for basale erhvervskompetencer og viden om fundraising, presse, økonomistyring, moms/skat, ophavsret, aftaler og kontrakter.

SOLIST

På solistuddannelsen arbejdes der med fortolkning og musikalsk fordybelse for at udvikle de solistiske kompetencer og scenemæssige færdigheder på højeste kunstneriske internationale niveau. Ud over instrumental-/vokalundervisning og deltagelse i internationale masterclasses og eventuelle internationale konkurrencer arbejdes der sideløbende med kammermusikalske færdigheder.