Deadline: 1/3

Masteruddannelser

SDMKs masteruddannelser henvender sig til personer med videregående uddannelse fra et musikkonservatorium, universitet, seminarium el. lign. samt mindst 2 års praktisk erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.

Masteruddannelserne udbydes med to retninger:

UDDANNELSENS VARIGHED

Uddannelsen er normeret til 1 studieårsværk (60 ECTS-point) og tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på 2 år.

FORMÅL

Hovedformålet er at give den studerende en række redskaber til at arbejde med hhv. kreativ musikformidling og/eller grundlæggende musikformidling.