SØG OM OPTAGELSE. Deadline: 1/3

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING

Undervisningen foregår over 4 semestre med en ugentlig undervisningsdag og består af 2 dele:

1. DEL:  

Opbygning af praktiske og teoretiske forløb, der alle har til hensigt at udvikle den studerendes evner og kompetencer inden for musikformidling for forskellige målgrupper af børn med fokus på motivation, formidling, progressioner, metoder, kreativitet, m.m.

2. DEL:  

Specialisering inden for et for faget relevant område. Fokus på udvikling af nye kreative metoder og materialer inden for musikformidling for forskellige aldersgrupper, f.eks. med henblik på formidling af den eksisterende musik (bl.a. styrkelse af den klassiske musik), kreativ skabelse af egen lyd og musik samt musik som udviklende faktor.
 
Hertil kommer en række kreativitetsskabende støttefag samt et specialfag.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.