Optagelseskrav

Den optagelsessøgende skal dokumentere bestået relevant eksamen fra et konservatorium, eksamen i musik fra universitetet eller fra et seminarium.

Herudover skal der dokumenteres mindst 2 års erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.
Det er muligt at opnå dispensation for optagelseskravene, hvis man kan dokumentere et færdighedsniveau svarende til ovenstående.

Gennem en samtale redegør den optagelsessøgende for sine ideer og ønsker for uddannelsen.

DELTAGERBETALING

Udgiften til uddannelsen deles ligeligt mellem uddannelsesinstitutionen og den deltagende.

Prisen er i 2018 kr. 22.639,- pr. år og opkræves i halvårlige rater (pr. semester). Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar. Alle opkrævninger sendes halvårligt forud for semestret.