Musiker og musikpædagogisk udvikler - MPU

Uddannelsen henvender sig til både klassiske-, rytmiske- og folkemusikansøgere, der ud over musikerskabet ønsker en større faglig bredde inden for musikundervisning og -formidling, og som ønsker at udvikle sin egen profil og egne interesser inden for musikpædagogikken.

Der arbejdes med at udvikle det musikpædagogiske felt og skabe sammenhæng i den musikalske fødekæde, f.eks. ved overgangen fra undervisning af førskolehold til begynderinstrumentalundervisning. Undervisningen udvikler den studerendes evner til at varetage undervisning af og musikformidling for både børn, unge og voksne. Uddannelsen har bl.a. fokus på udvikling af nye pædagogiske metoder og formidlingsformer.

MPU'erne har to specialer (hovedfag), hvoraf det ene - grundlæggende musikpædagogik - er obligatorisk. Herudover vælges et speciale efter eget valg samt på 3. og 4. årgang desuden to valgfag. Både speciale og valgfag kan spænde fra undervisning på hovedinstrument/sang til korledelse, ensembleledelse eller en af mange andre muligheder.

Uddannelsen udbydes på flere niveauer:

  • Bacheloruddannelse (3 år)
  • Kandidatuddannelse (2 år)

Se beskrivelsen af de forskellige niveauer herunder.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

BACHELOR

Der arbejdes i projektform med musikformidling og – pædagogik. Målgruppen er børn, unge og voksne. Fokus er bl.a. på udvikling af nye pædagogiske metoder og koncertformer.

Uddannelsen er opbygget centralt omkring hovedfaget Brobygning. Desuden indeholder den et Speciale A i Grundlæggende Musikpædagogik og et speciale B, som er selvvalgt. I denne forbindelse kan den studerende frit vælge mellem instrument/sang, korledelse, komposition, arrangement, børnekorledelse, hørelærepædagogik og ensembleledelse.

Undervisningen i almene bifag foregår sammen med de øvrige studerende på årgangen.

Klassisk:

Rytmisk:

Folkemusik:

KANDIDAT

Uddannelsesretningen er bygget op omkring hovedfaget Brobygning. Der arbejdes i projektform med musikformidling og – pædagogik. Fokus er bl.a. på udvikling af nye pædagogiske metoder og kcertformer og målgruppen er børn, unge og voksne.

Uddannelsen indeholder udover hovedfaget Brobygning og det obligatoriske speciale A, Grundlæggende musikpædagogik også et selvvalgt speciale B, som skal vælges indenfor instrument/sang, korledelse, komposition, arrangement, børnekorledelse, hørelærepædagogik eller ensembleledelse.

Klassisk:

Rytmisk:

Folkemusik: