Optagelsesprøve (Esbjerg)

 

Bachelor

1. runde:

Koncertprøve:

Den optagelsessøgende spiller med egen gruppe en koncert bestående af selvvalgt musik. Varighed: Koncertprøve: 15 minutter, votering: 5 - 10 minutter, i alt 20-25 minutter

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Koncertprøven bedømmes af:

1 ekstern gennemgående censor, 1 intern fagcensor, 1 intern prøveleder.

Blandt de ansøgere, der består 1. rundes prøver, udvælges de optagelsessøgende, der går videre til 2. runde.

2. runde:

Teknisk prøve

Prøven omfatter:
1. melodisk imitation 2. gehør/improvisation 3. prima vista

Varighed: Max. 25 min. inkl. votering
Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Bedømmes af:
2 interne fagcensorer

Prøve i hørelære/klaver/sang

Prøven omfatter:

Hørelære:

  Der prøves i:

  1. Intervaller indenfor en oktav: opad, nedad og samtidigt klingende.
  2. 3-klange: dur, mol, forstørret, formindsket og sus4 (kvartforudhold) - alle i grundform. 4-klange: maj7, 7, m7, Ø (m7b5), o7 (dim7) alle i grundform.
  3. Kort imitation og notation af melodier indenfor dur-skalaen. Kort imitation og notation af rytmer.
  4. Genkendelse af typiske harmoniske progressioner.

    

  Klaver: (gælder ikke for optagelsessøgende med klaver som hovedinstrument)

  1. Selvvalgt indstuderet klaverstykke, varighed 2 minutter
  2. Secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min)

  Sang: (gælder ikke for optagelsessøgende med sang som hovedinstrument)

  Sang til eget akkompagnement, varighed 2 minutter. Der lægges vægt på et personligt musikalsk udtryk, formidling af teksten og sammenhænget mellem sang og akkompagnement.

  Varighed: Max. 30 min inkl. votering

  Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen i hver af de tre discipliner: hørelære, klaver og sang

  Bedømmes af:
  2 interne fagcensorer

  Prøve i teori

  En skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder.

  Der forudsættes kendskab til:

  1. Notation i f- og g-nøgle af følgende skalaer: dur, ren mol, harmonisk mol, melodisk mol, jonisk, dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, æolisk og lokrisk.
  2. Notation af becifringer ud fra akkorder noteret i f- og/eller g-nøgle.
  3. Notation af akkorder i f- og g-nøgle ud fra becifringer.
  4. 4-stemmig akkordlægning og stemmeføring: ud fra givne becifringer noteres manglende stemmer mellem melodi og bastone, noteret i f- og g-nøgle (med samme rytme i alle fire stemmer).

  Varighed: 90 min

  Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

  Bedømmes af:
  2 interne fagcensorer

   Se eksempler på optagelsesprøverne her: