Optagelsesprøve (Odense)

Bachelor

1. runde:

Koncertprøve:

Den optagelsessøgende spiller med egen gruppe en koncert bestående af selvvalgt musik. Varighed: Koncertprøve: 15 minutter, votering: 5 - 10 minutter, i alt 20-25 minutter

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Koncertprøven bedømmes af:

1 ekstern gennemgående censor, 1 intern fagcensor, 1 intern prøveleder

Blandt de ansøgere, der består 1. rundes prøver, udvælges de optagelsessøgende, der går videre til 2. runde.

2. runde:

Sammenspilsprøve:

Den optagelsessøgende indgår i en tilstillet gruppe af musikere, med hvilke ansøgeren deltager i indstudering af 2 numre.

Prøven omfatter desuden:

1. melodisk imitation 2. gehør/improvisation 3. prima vista

Varighed: Max. 25 min. inkl. votering
Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Bedømmes af:
2 interne fagcensorer

Prøve i hørelære/klaver/sang

Prøven omfatter:

  1. mundtlig hørelære, herunder notationsfærdigheder 
  2. rytmisk imitation 
  3. secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min) 
  4. selvvalgt sang til eget akkompagnement (klaver, guitar eller andet akkordinstrument), varighed 2 minutter 

Varighed: Max. 30 min inkl. votering
Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen i hver af de tre discipliner: hørelære, klaver og sang Bedømmes af:
2 interne fagcensorer

Prøve i teori

En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder Varighed: 45 min

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

Bedømmes af:
2 interne fagcensorer

 

Se eksempler på optagelsesprøverne her: