Optagelsesprøve

Kandidat

ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER

  • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
  • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
  • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

OPTAGELSESPRØVEN

Rytmisk musiker/pædagog

Ved optagelsesprøven fremføres et selvvalgt program af 20 minutters varighed med en sværhedsgrad svarende til bachelorprojektets koncertdel.

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende akkompagnatør/musikere.

Ovenstående gælder kun eksterne ansøgere.

Rytmisk musiker/komponist

Der afleveres kompositioner af en varighed på mindst 15 minutter i enten partitur- eller leadsheet-format, evt. suppleret med lyddokumentation. Der aflægges desuden en prøve i motivisk udvikling, hvor ansøgeren ud fra 5 motiver vælger 2 forskellige. Ansøgeren har 30 dage dage til at komponere følgende:

  • En komposition i leadsheet-format (2 systemer kan bruges) med min. 32 og max. 50 takter
  • En komposition udskrevet i partiturform for et valgfrit soloinstrument. Kompositionen skal mindst vare 1 minut.

Desuden:

Aflæggelse af optagelsesprøve.
Ved optagelsesprøven fremføres et selvvalgt program af 20 minutters varighed. Ansøgeren skal demonstrere sine færdigheder i forhold til temapræsentation, akkompagnement og improvisation. Desuden fremføres mindst 2 minutters uakkompagneret solospil.