1. Fakta

Niveau
  • Solist (2 år)
Sted
Esbjerg
Start
August / Ansøgningsfrist: 1. februar

2. Om uddannelsen

Uddannelsen har et overordnet kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigte. Det skabende/kompositoriske udgør som hovedfag et bærende element sammen med en højnelse af egne instrumentale/vokale færdigheder.

CCA er en fleksibel solistuddannelse, som udover at være åben for alle genrer også giver mulighed for at arbejde både kollektivt og individuelt. De studerendes kunstneriske projekter kan efter optagelse involvere øvrige solistklassestuderende gennem de to studieår i solistklassen. Dette både med den samme gruppe af medstuderende – men også med andre konstellationer på tværs af genrer eller individuelt.

Således er det ambitionen, at uddannelsen bidrager til at fremme kollektive og samskabende elementer samt generelt bidrager til at fremme en genre-åben tilgang, som det i øvrigt karakteriserer SDMK’s studiemiljø i Esbjerg, der omfatter både klassisk-, rytmisk-, elektronisk-, kirkemusik og folkemusik.

Uddannelsens profil afspejles både i optagelsesprøven samt debutkoncerten, hvori der lægges vægt på et højt kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigte samt et højt instrumentalt/vokalt niveau.

3. Niveauer

LÆS MERE OM UDDANNELSENS NIVEAUER, STUDIEORDNINGER OG OPTAGELSESKRAV

Solistuddannelsen har til formål at videreuddanne den studerende til at virke på det højeste kunstneriske niveau. Dette indebærer, at den studerende skal kunne honorere professionelle krav fra såvel det institutionaliserede som det ikke-institutionaliserede arbejdsmarked.

Udviklingen og plejen af den enkelte studerendes særegne talent er undervisningens centrale element, hvilket afspejles i tilrettelæggelsen af studieforløbet.

Varighed: 2 år
Deadline for ansøgning: 1. februar

Studieordning

­Optagelse (ansøgningsfrist: 1/2)