1. Fakta

Niveau
  • Bachelor (3 år)
  • Kandidat (2 år)
Sted
Esbjerg
Start
August

2. Om uddannelsen

Uddannelsen Musiker og Musikpædagogisk Udvikler (MPU) henvender sig til både klassiske-, rytmiske-, kirkemusik- og folkemusikansøgere, der ønsker et virke som professionel musiker, musikpædagog og iværksætter.

2 hovedfag.  

1. Valgfrit hovedfag
Dit ene hovedfag er valgfrit og kan være hovedinstrument/sang. Uddannelsen giver også mulighed for at vælge sammenspilsledelse, korledelse, børnekorledelse, ensembleledelse, hørelærepædagogik, komposition m.m. som dit valgfrie hovedfag.
 
2. Obligatorisk hovedfag
Dit andet hovedfag - Grundlæggende Musikpædagogik (GM) - er obligatorisk og fokuserer på undervisning af hold. Faget giver dig redskaber til at kunne varetage højt kvalificeret musikundervisning af både børn, unge og voksne med henblik på ansættelse på musikskoler, folkeskoler, efterskoler, højskoler, aftenskoler, m.m.

Specialefag: Brobygning

I specialefaget Brobygning arbejder du med selvvalgte, musikalske projekter inden for forskellige musikpædagogiske områder. Faget giver dig mulighed for at udvikle din helt egen profil og interesse inden for musikpædagogikken og dermed mulighed for at være med til at udvikle fremtidens musikundervisning og formidling. 

Du kan f.eks. arbejde med nye eksperimenterende koncertformer, komposition og overgangen fra førskolehold til begynderinstrumentalundervisning samt udvikling af nye pædagogiske metoder og materialer ind for bl.a. musikundervisning og hørelære for børn og unge m.m. Alt sammen med henblik på at ”bygge broer” og skabe større sammenhæng i den musikalske fødekæde.

2 valgfag

MPU-uddannelsen har 2 valgfag, der giver dig mulighed for at ”skræddersy” studiet ud fra dine egne interesser.

Undervisningen i almene bifag foregår sammen med de øvrige studerende på hhv. klassisk, rytmisk eller folkemusiklinje.

3. Niveauer

Læs mere om uddannelsens niveauer, studieordninger og optagelseskrav

På bacheloruddannelsen får du ud over viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og entreprenør i musiklivet også opbygget en bred musikpædagogisk og formidlingsmæssig viden og erfaring på højt fagligt niveau.

Varighed: 3 år
Deadline for ansøgning: 1. december


Klassisk/kirkemusik:

SØG UDDANNELSEN


Rytmisk:

SØG UDDANNELSEN


Folkemusik:

SØG UDDANNELSEN

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine musikermæssige evner samt dine undervisnings- og formidlingsmæssige erfaringer fra bacheloruddannelsen. Undervisningen på kandidatdelen lægger op til større og større faglig udvikling og evne til refleksion samt giver dig mulighed for større selvstændig specialisering inden for forskellige formidlingsmæssige områder på højeste faglige niveau.


Klassisk/kirkemusik:

SØG UDDANNELSEN!


Rytmisk:

SØG UDDANNELSEN!


Folkemusik:

SØG UDDANNELSEN!