1. Runde

Første runde består af en koncertprøve på ansøgerens hovedinstrument.

Yderligere info følger start oktober 2023

2. Runde

Sammenspilsprøve:

Den optagelsessøgende indgår i en tilstillet gruppe af musikere, med hvilke ansøgeren deltager i indstudering af 2 numre.

Prøven omfatter desuden:

  • melodisk imitation
  • gehør/improvisation
  • prima vista

Varighed: Max. 25 min. inkl. votering

Bedømmes af 2 interne fagcensorer.

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen i hver disciplin.

Prøve i hørelære/klaver/sang

Prøven omfatter:

  • mundtlig hørelære, herunder notationsfærdigheder 
  • rytmisk imitation 
  • secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min.) 
  • selvvalgt sang til eget akkompagnement (klaver, guitar eller andet akkordinstrument) - varighed 2 minutter 

Varighed: Max. 30 min inkl. votering.

Prøverne bedømmes af: 2 interne fagcensorer.

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen i hver af de tre discipliner: Hørelære, klaver og sang.

Prøve i teori:

En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder.

Varighed: 45 minutter.

Prøverne bedømmes af: 1 intern fagcensor.

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.


Se eksempler på optagelsesprøverne her: