1. RUNDE:

Koncertprøve:

Den optagelsessøgende spiller med egen gruppe en koncert bestående af selvvalgt musik.

Varighed:

 • Koncertprøve: 15 minutter
 • Votering: 5 - 10 minutter
 • Ialt: 20-25 minutter

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Koncertprøven bedømmes af:

1 ekstern gennemgående censor, 1 intern fagcensor, 1 intern prøveleder.

Blandt de ansøgere, der består 1. rundes prøver, udvælges de optagelsessøgende, der går videre til 2. runde.

  2. Runde

  Sammenspilsprøve:

  Den optagelsessøgende indgår i en tilstillet gruppe af musikere, med hvilke ansøgeren deltager i indstudering af 2 numre.

  Prøven omfatter desuden:

  • melodisk imitation
  • gehør/improvisation
  • prima vista

  Varighed: Max. 25 min. inkl. votering

  Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Bedømmes af:
  2 interne fagcensorer

  Prøve i hørelære/klaver/sang

  Prøven omfatter:

  1. mundtlig hørelære, herunder notationsfærdigheder 
  2. rytmisk imitation 
  3. secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min) 
  4. selvvalgt sang til eget akkompagnement (klaver, guitar eller andet akkordinstrument), varighed 2 minutter 

  Varighed: Max. 30 min inkl. votering

  Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen i hver af de tre discipliner: hørelære, klaver og sang

  Bedømmes af 2 interne fagcensorer

  Prøve i teori

  En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder Varighed: 45 min

  Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

  Bedømmes af 2 interne fagcensorer

  Se eksempler på optagelsesprøverne her: