1. RUNDE:

Koncertprøve:

Den optagelsessøgende spiller med egen gruppe en koncert bestående af selvvalgt musik. Gruppen skal bestå af minimum 3 personer inklusiv den optagelsessøgende. 

Varighed:

 • Koncertprøve: 15 minutter
 • Votering: 5-10 minutter
 • I alt: 20-25 minutter

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Koncertprøven bedømmes af:

1 gennemgående ekstern censor, 1 intern fagcensor, 1 intern prøveleder.

Blandt de ansøgere, der består 1. rundes prøver, udvælges de optagelsessøgende, der går videre til 2. runde.

 

  2. Runde

  Sammenspilsprøve:

  Den optagelsessøgende indgår i en tilstillet gruppe af musikere, med hvilke ansøgeren deltager i indstudering af 2 numre.

  Prøven omfatter desuden:

  • melodisk imitation
  • gehør/improvisation
  • prima vista

  Varighed: Max. 25 min. inkl. votering

  Bedømmes af 2 interne fagcensorer.

  Der gives karakter efter 7-trins-skalaen i hver disciplin.

  Prøve i hørelære/klaver/sang

  Prøven omfatter:

  • mundtlig hørelære, herunder notationsfærdigheder 
  • rytmisk imitation 
  • secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min.) 
  • selvvalgt sang til eget akkompagnement (klaver, guitar eller andet akkordinstrument) - varighed 2 minutter 

  Varighed: Max. 30 min inkl. votering.

  Prøverne bedømmes af: 2 interne fagcensorer.

  Der gives karakter efter 7-trins-skalaen i hver af de tre discipliner: Hørelære, klaver og sang.

  Prøve i teori:

  En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder.

  Varighed: 45 minutter.

  Prøverne bedømmes af: 1 intern fagcensor.

  Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.


  Se eksempler på optagelsesprøverne her: