Om projektet:

Med PUV-projektet “Fem vinkler på sammenspilsundervisning” har Morten Nordal systematiseret en række konkrete tilgange til at arbejde med indstudering af sammenspilshold. Projektet er udarbejdet fra 2019-2020 og kan downloades her eller læses her.

Kort beskrivelse:

Sammenspilspædagogik er et praktisk orienteret fag, der skal lære musikstuderende på den rytmiske bachelors 5. & 6. semester - det sidste af ialt 3 år - at undervise i faget sammenspil.  Fagets læringsmål på konservatoriet i Odense er, at den studerende kan planlægge og tilrettelægge sammenspilsundervisning på begynder- og mellemniveau, det vil sige: Musikskole, talentlinje, efterskole, højskoler etc.  De studerende skal kunne formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde til både fagfæller og ikke-specialister samt reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen pædagogisk praksis.  Mange af de studerende er allerede ude “i den virkelige verden” og undervise i vikariater på musikskoler, og faget har således en meget stor relevans i forhold til deres nuværende og fremtidige virke.
 
I “Fem vinkler på sammenspilsundervisning” har Morten Nordal valgt at arbejde med mindre grupper på 5-6 studerende ad gangen, der skal indøve arrangementer, hvor de alle spiller på skiftende bi-instrumenter.  I slutningen af forløbet vil alle således have prøvet at spille klaver, guitar, bas, trommer og percussion og vil derfor kunne trække på denne erfaring, når de selv skal lave sammenspilsarrangementer på begynder-/mellemniveau. Sammenspilspædagogik er IKKE rotation, og det er således ikke et krav, at den studerende efter endt undervisning kan spille på alle instrumenterne. Det er vigtigere at vide, hvordan man forsimpler svære bas-ostinater, guitar-riffs eller komplicerede trommerytmer og kan formidle dette på passende måde.

Projektet er baseret på de “5 metoder”, som projektet systematiserer:

1) Melodi og harmonik med SDS
2) Spil med mig
3) Ostinater med SDS & mundtlig instruks
4) Nodespecifik formidling
5) Spil til pladen

Hver enkel metode bliver forklaret med tekst og nodemateriale, og demonstreres derudover i en tilhørende video, der yderligere dokumenterer hvordan metoderne anvendes. Her medvirker et hold studerende, som instrueres i 5 forskellige numre - de spiller alle på biinstrumenter.

 

Hvem står bag?