Om projektet:

Projektet sigter mod at understøtte og udbygge den enkelte musikers rytmisk fundament. Med udgangspiunkt i tekster, øvelser og audiomateriale vil den enkelte musiker kunne opnå en frihed til at kunne bevæge sig i rytmiske strukturer og med større sikkerhed perspektivere og analysere disse med henblik på at implementere dem i eget vokabularium - uafhængigt af stil, genre, meter, “time” og puls.

Materialet er progressivt tilrettelagt og kan bruges i undervisning på flere niveauer, omend det i sit udgangspunkt er stilet mod bachelorstuderende med trommesæt som hovedinstrument samt percussionhold på konservatorieniveau.

Hvem står bag?