Job og karriere

For at give vores studerende det bedst mulige karriereafsæt kombinerer vi et højt kunstnerisk niveau med supplerende redskaber inden for kunstnerisk entreprenørskab, tværfaglighed, formidling, pædagogisk praksisnærhed og brancherelateret viden.

Job og karriere

Med en musikuddannelse fra Syddansk Musikkonservatorium har du et godt udgangspunkt for et virke i musikkens verden.

Traditionelt set gør SDMK's færdiguddannede en ualmindelig flot figur, når det kommer til beskæftigelsesstatistikker. Også med hensyn til de færdige kandidaters indkomst viser statistikkerne at en uddannelse ved SDMK også sikrer en årsløn over gennemsnittet for de kunstneriske uddannelser.JOBMULIGHEDER

Musikkandidater fra SDMK er primært beskæftiget som:

  • Musiklærere på musikskoler, højskoler og dag-og aftenskoler.
  • Musikere på de danske og internationale scener
  • Musikere i ensembler, på teatre i radio og TV
  • Studiemusikere

Typisk tjener dimittenderne deres penge ved både at undervise og være udøvende musikere.

Studiet giver dig jobmuligheder som udøvende musiker, underviser eller en kombination af begge. Uddannelsernes forskellige længde og niveau sigter dog mod stillinger i forskellige institutioner fra musikskoler til konservatorier og fra mindre stævner til store koncerter.VIDEREUDDANNELSE?

På nogle uddannelsesretninger kan du også videreuddanne dig til solist ved at søge ind på en solistuddannelsen, som varer 2 år. 

Ud over solistuddannelserne findes der ikke en særligt tilrettelagt videreuddannelse for musikere. Man sørger som regel selv for løbende efter- eller videreuddannelse gennem undervisning hos musikere, sangere eller musikpædagoger i Danmark og i udlandet.BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser er generelt steget i de seneste år. Du kan læse mere om beskæftigelsen inden for de kunstneriske uddannelser her!


 

Karrieredage

Syddansk Musikkonservatorium holder 2 årlige karrieredage foruden en række workshops med kunstnerisk entreprenørskab som overordnet tema.

Formålet er at skabe fokus på de karrieremæssige spørgsmål, udfordringer og muligheder, der venter efter endt uddannelse - og som sandsynligvis (og forhåbentlig) allerede presser sig på hos de studerende.

Tanken er, dels at imødekomme konkrete behov for branchekundskab gennem deltagelse fra fx faglige organisationer, dels gennem alumnefortællinger og oplæg fra aktører, at inspirere og skabe refleksion over egne karrieremæssige muligheder og udfordringer.

Karrieredagene tilrettelægges som en blanding af faglige oplæg, workshops og paneldebat, så der er mulighed for at møde branchen fra forskellige vinkler og tid til at indgå i dialog med andre studerende og karrieredagens aktuelle gæster.