Job og karriere

Med en uddannelse fra Syddansk Musikkonservatorium har du et godt udgangspunkt for et virke i musikkens verden.

Traditionelt set gør SDMK's færdiguddannede en ualmindelig flot figur, når det kommer til beskæftigelsesstatistikker og med hensyn til de færdige kandidaters indkomst viser statistikkerne, at en uddannelse ved SDMK også sikrer en årsløn over gennemsnittet for de kunstneriske uddannelser.JOBMULIGHEDER

Kandidater fra SDMK er primært beskæftiget som:

  • Musikere på de danske og internationale scener
  • Musiklærere på musikskoler, højskoler og dag-og aftenskoler
  • Undervisere på videregående musikuddannelser, herunder konservatorierne
  • Musikere i ensembler, på teatre i radio og TV
  • Studiemusikere og lydteknikere
  • Lydkunstnere og formidlere
  • Kulturelle entreprenører, festivalarrangører og iværksættere
  • Arrangører og komponister

Typisk sammensætter vores dimittender et bæredygtigt arbejdsliv ved en kombination af ovenstående. Uddannelsernes forskellige vinkling og læringsmål er med til at definere retningen.

 VIDEREUDDANNELSE?

Solistuddannelsen er en 2-årig overbygningsuddannelse, der forudsætter en kandidatuddannelse. 

Ud over solistuddannelserne findes der ikke en særligt tilrettelagt videreuddannelse for musikere. De fleste sørger selv for løbende efter- eller videreuddannelse gennem undervisning hos musikere, sangere eller musikpædagoger i Danmark og i udlandet.BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser er generelt steget i de seneste år. Du kan læse mere om beskæftigelsen inden for de kunstneriske uddannelser her!


 

Karrieredage

Syddansk Musikkonservatorium holder 2 årlige karrieredage foruden en række workshops med kunstnerisk entreprenørskab som overordnet tema.

Formålet er at skabe fokus på de karrieremæssige spørgsmål, udfordringer og muligheder, der venter efter endt uddannelse - og som sandsynligvis (og forhåbentlig) allerede presser sig på hos de studerende.

Tanken er, dels at imødekomme konkrete behov for branchekundskab gennem deltagelse fra fx faglige organisationer, dels gennem alumnefortællinger og oplæg fra aktører, at inspirere og skabe refleksion over egne karrieremæssige muligheder og udfordringer.

Karrieredagene tilrettelægges som en blanding af faglige oplæg, workshops og paneldebat, så der er mulighed for at møde branchen fra forskellige vinkler og tid til at indgå i dialog med andre studerende og karrieredagens aktuelle gæster.