Entreprenørskab på Syddansk Musikkonservatorium

Entreprenørskabsfaget på SDMK har til formål at understøtte vores studerendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv gerne, men ikke udelukkende, med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis. Faget forstår både som dannelsesfag og som redskabsfag og i høj grad som et fag, der skal udfoldes i praksis og med udgangspunkt i det kunstneriske virke, et Kunstnerisk Entreprenørskab. Vi søger at klæde vores studerende på til at navigere i et langt musikerliv, hvor indholdet løbende må udvikle sig, alt efter samfundsforhold og efter den enkeltes kunstneriske ambitioner.

Entreprenørskabsundervisningen ligger som forløb på bachelor og på kandidatuddannelsen, afhængig af studieretning. På solistuddannelsen sammenlæses med KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed).  På nogle studieretninger udvikles der fælles projekter (eks. Folkekons-turné, Lydknust Festival), på andre tages der udgangspunkt i den enkelte studerendes projekter. Entreprenørskabsaktiviteter har indgået i Syddansk Musikkonservatoriums rammeaftaler siden 2014.

Øvrige aktiviteter

Workshops: SDMK tilbyder årligt en række workshops med fokus på kunstnerisk entreprenørskab og arbejdsliv. Workshopsne, der udbydes i samarbejde med Dansk Musiker Forbund, er et tilbud til alle studerende, alumner og DMF-medlemmer. Formålet er, at man efter behov kan få viden, gode råd og nye færdigheder.

Karrieredage: SDMK holder to årlige karrieredage for alle studerende og alumner. Formålet er at skabe fokus på karrieremæssige spørgsmål, udfordringer og muligheder, der venter efter endt uddannelse. Karrieredagene imødekommer behovet for branchekundskab og viden om temaer som fx finansiering, skatteforhold for kunstnere og rettigheder, og inspirerer gennem bl.a. alumnefortællinger og oplæg fra aktører til refleksion over egne karrieremæssige muligheder og udfordringer. Dagene afsluttes med netværkscafé.

Entreprenørskabsprisen:

 

SDMK har siden 2014 uddelt et legat kaldet ’Entreprenørskabsprisen’, sponsoreret af DMF. Prisen er et legat på 10.000 kroner, der skal honorere særligt entreprenante initiativer blandt studerende på SDMK, og dermed sætte fokus på arbejdsliv, karrieremuligheder og handlekraft. Der kan lægges vægt på, at der i initiativerne er skabt værdi for andre, det være sig af kulturel, social eller økonomisk karakter. Der uddeles årligt to priser i henholdsvis Odense og Esbjerg.

Se tidligere prismodtagere nedenfor!