Bestyrelsen

Det blev i 2023 politisk besluttet at de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet skal have egne bestyrelser. Bestyrelsen skulle bestå af 4 eksterne medlemmer udpeget af kulturministeren og 3 interne medlemmer, som skulle vælges på den enkelte uddannelsesinstitutionen. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udpegede efterfølgende de eksterne medlemmer af bestyrelserne. De interne medlemmer består af en studerende, en underviser og en teknisk-administrativ medarbejder valgt af hhv. deres medstuderende og kolleger internt på institutionen. Bestyrelsernes udpegningsperiode løber fra 1. september 2023 til 31. august 2027.

Du kan læse mere om bestyrelsens medlemmer nederst på denne side.

Bestyrelsen skal, med bestyrelsesleder Claus Olesen i spidsen, varetage den strategiske ledelse og have det overordnede ansvar for institutionernes drift, økonomi og udvikling. Den daglige drift af institutionen varetages fortsat af rektor Claus Skjold Larsen.

Bestyrelsen på Syddansk Musikkonservatorium har på deres første møde vedtaget en forretningsorden som er godkendt af kulturministeriet.
Forretningsordenen kan du se her.

Bestyrelsen samarbejde med Rektor Claus Skjold Larsen er reguleret i en rektorinstruks som bestyrelsen ligeledes har vedtaget på deres første møde.
Rektorinstruksen kan læses her.


Nedenfor kan du se dagsordner og referater fra tidligere møder.

Dagsorden til kommende møder offentliggøres seneste 6 hverdage før det kommende mødes afholdelse.