Efteruddannelser

Efteruddannelsesområdet er et af de steder, hvor Syddansk Musikkonservatorium for alvor er i samspil med det omgivende samfund. Som kunstnerisk uddannelsesinstitution ligger hele fødekædesituationen os naturligvis meget på sinde, og vi forsøger med efteruddannelsestilbuddene at imødekomme de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger.