Internationalt

Syddansk Musikkonservatorium tager aktivt del i internationale samarbejder på en række områder: strategiske samarbejder, mobilitetsaktiviteter, internationale projekter, konferencer og netværk. Vores studiemiljø er præget af en høj andel internationale studerende og undervisere med internationale profiler.

Det er SDMKs målsætning at styrke internationaliseringen gennem et højt aktivitets- og kvalitetsniveau inden for det internationale arbejde.

 

UDVEKSLING OG NETVÆRK

Syddansk Musikkonservatorium deltager aktivt i adskillige netværk med henblik på øget internationalisering og understøttelse af lærer- og studentermobilitet.

ERASMUS+
Erasmus+-programmet er et udvekslingssamarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i 31 europæiske lande. Det forudsættes at institutionerne har et Erasmus+ University Charter. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_da)

NORDPLUS
NORDPLUS er et nordisk-baltisk samarbejde under Nordisk Ministerråd. Programmet har til formål at støtte og øge udvekslingen af lærere og studerende mellem universiteter, højskoler og andre institutioner med postgymnasial uddannelse i Norden. (http://www.nordplusmusic.net/)

AEC
Association Européenne des Conservatoires er en interesseorganisation for primært europæiske musikkonservatorier. SDMK er aktivt deltagende i såvel de årlige kongresser for rektorer som på møder for internationale koordinatorer (IRC). (https://www.aec-music.eu/)

ANMA
The Association of Nordic Music Academies er et nordisk forum bestående af konservatorierektorer og ledelsesrepræsentanter. ANMA arbejder med bl.a. politiske spørgsmål ift. videregående musikuddannelse, vidensdeling og diverse projektsamarbejder. (http://nordplusmusic.net/index.php?id=6)

IASJ
International Association of Schools of Jazz (www.iasj.com)

EAIR
The European Higher Education Society (www.eair.nl)

Partnerinstitutioner

Syddansk Musikkonservatorium har indgået en lang række bilaterale aftaler med partnerinstitutioner med henblik på lærer- og studentermobilitet.

Mange aftaler er indgået som et resultat af SDMKs aktive deltagelse i interesseorganisationen Association Européenne des Conservatoires (AEC), hvor deltagelse i årlige netværksmøder er med til at promovere SDMK over for europæiske og oversøiske samarbejdspartnere.

Erasmus Charter

SDMK har siden 1995 haft et Erasmus Charter, som er den juridiske hjemmel for en videregående uddannelsesinstitutions europæiske samarbejdsaktiviteter gennem Erasmus-programmet. Charteret omhandler de grundlæggende principper og minimale krav, som uddannelsesinstitutionen forpligter sig til at overholde i forbindelse med Erasmus-aktiviteterne.

DOWNLOAD ERASMUS CHARTER

ERASMUS CODE: DKODENSE22

Internationale uddannelser

NOFO - Nordic Master in Folk Music
Kandidatprogrammet i nordisk folkemusik er et fælles internordisk studieprogram  mellem Syddansk Musikkonservatorium, Sibeliusakademiet i Helsinki (www.siba.fi), Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (www.kmh.se) og Ole Bull akademiet i Voss (www.olebull.no).

Uddannelsen tager afsæt i både traditionel og kontemporær nordisk folkemusik, og centralt i uddannelsen står undervisningen i hovedinstrument eller sang. Desuden indgår ensemblespil som et meget væsentligt kerneområde - med basis i det fællesensemble, som de i alt seks optagne studerende forventes at udgøre.

Samtlige NoFo-studerende er sammen i de tre første semestre. Første semester afholdes i Stockholm andet semester på SDMK, Esbjerg og tredje semester på Sibeliusakademiet, mens fjerde semester afholdes på det respektive hjemkonservatorium (for de danskoptagne studerende på SDMK, Esbjerg), hvor den endelige kandidateksamen aflægges. I sidste periode er der indlejret 6 ugers ophold på Ole Bull Akademiet i Voss, Norge.

De studerende får altså lejlighed til at studere de respektive landes folkemusik ’on location’ og tillige mulighed for at komme i tæt kontakt med de bedste folkemusikere og pædagoger i samtlige involverede lande. Uddannelsen vil således give dem enestående muligheder for at arbejde med hele Norden som arbejdsmarked.

Uddannelsen fører til en kandidattitel i musik i henhold til uddannelsesbeskrivelserne på de enkelte deltagende institutioner.

Undervisningssproget er fortrinsvis engelsk. Se uddannelsens hjemmeside her!

Erasmus Policy

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) - Danish National Academy of Music was established in 2015 as a consequence of a political decision to reorganize the HLI under the Danish Ministry of Culture. SDMK operates in to schools: The conservatory in Odense (formerly known as the Det Fynske Musikkonservatorium/The Carl Nielsen Academy of Music, Odense, the conservatory in Esbjerg (formerly known as Vestjysk Musikkonservatorium/The Academy of Music and Music Communication). Both of the former academies has a history that reaches back well above 60 years.

Network participation

Since 1995 the two conservatories have been awarded the EUC and participated in student and teacher mobility to a great extend besides other network related activities on both the Nordic and European level. Previeously the acting school has also participated in European and Nordic exchange networks and in 2010/11 the school undertakes the task of coordinating the Norteas network under Nordplus.

SDMK is a member of AEC (Association Européenne des Conservatoires) and takes active part in the yearly congresses for both rectors and international relations coordinators. Besides, SDMK is a member of the thematic network ‘Polifonia’ run by AEC.

SDMK takes active part in ANMA (The Association of Nordic Music Academies) and several networks (e.g. Nordpuls, Nordtrad, Sibelius, Espansiva, etc.) under the Nordic Council of Ministers' LLL program, Nordplus.

Strategy

Internationalization is highlighted as one of five objectives of special interest in the institutional strategy of SDMK. The following is stated: „The former institutions have strong international relations and coorporations already. The coinage of SDMK stengthens the international ties further as the mere size of the mergered institution allows for an explicitly formulated international strategy. Concurrenntly with developing the new institution the international profile will be strengthened and through a high level of activity and quality within the international field SDMK will take active part in the realization of means directed towards the global challenges as formulated in the educational policies.

Main objectives:

  • SDMK participates in international networks on European and Nordic levels and exchanges on a global scale.
  • SDMK is co-originator of initiating and coordinating international projects, exchanges and partnerships in professional international networks.
  • SDMK will develop an explicit internationalization strategy
  • SDMK will develop special programmes for international students.

Grib Verden!

På IU’s onlineportal www.gribverden.dk kan du bl.a. hente inspiration og gode råd til, hvordan din drøm om et studie- eller praktikophold kan blive til virkelighed. Og hvad man kan få ud af at tage springet…

På websitet gribverden.dk kan man:

  • gå ombord i en stribe film om studerende, der enten er på vej ud eller har været af sted.
  • få syn for sagen for, hvordan udlandsophold gavner karrieren og samfundet gennem interviews.
  • deltage i en konkurrence om at lave den bedste video om at læse i udlandet.
  • hente faktuelle oplysninger om, hvad man skal gøre for at komme af sted, hvordan man søger tilskud etc.
  • finde link til en Facebook-gruppe, hvor man kan hente inspiration og få besvaret spørgsmål om studie- og praktikophold i udlandet.

Besøg www.gribverden.dk

Find Grib Verden på www.facebook.com/gribverden

Postkort fra...

Photo of Chris Falkenberg Rasmussen in Graz

POSTKORT FRA GRAZ

Navn: Chris Falkenberg Rasmussen
Alder: 23 år
Hovedinstrument: Trommer
Uddannelsesretning: Rytmisk samtidsmusik, Esbjerg
Udvekslingssted: Kunstuniversität Graz - Institut für Jazz 

Find Chris her:

https://www.facebook.com/trommechris
https://www.facebook.com/flatbop/
m.youtube.com/channel/UCYyOz8M2WNcggA793PIx41g

  

Hvorfor tog du på udveksling i Graz?

Jeg søgte tre steder: Sibeliusakademiet i Helsinki, Birmingham Conservatoire og Kunstuniversität Graz (KUG). Jeg kom ind i både Helsinki og Graz og så måtte jeg jo vælge.

Martin Andersen gav mig nummeret på Morten Ramsbøl, som er basprofessor på den rytmiske afdeling i Graz og ud fra snakken med ham vurderede jeg at Graz var det rigtige sted for mig.

Her er ca. 100 studerende på den rytmiske afdeling, mange af dem fra Slovenien, Ungarn og Kroatien. Her bliver spillet jazz og man har mulighed for at være aktiv hele tiden.

Hvad synes du om byen og konservatoriet?

Stemningen i byen er lidt ligesom at være på ferie. Arkitekturen er anderledes, der kører sporvogne, osv. Og så er der bare mange studerende i byen (60.000 i alt i byen og 2188 på KUG). Priserne er ca. som i Danmark, men det er meget billigere at gå ud og spise. Man skal dog lige holde øje med helligdagene (også dem man ikke vidste fandtes), som butikkerne holder meget i hævd. Ellers kan man risikere at sulte i flere dage.

Administrationen omkring de studerende er meget anderledes end i Danmark. Man skal selv lave en masse aftaler om undervisning og det kan være lidt overvældende at skulle sætte sig ind i hvordan det hele fungerer. En stor del af informationen er på tysk, så der var en stejl læringskurve. På introdagen måtte jeg simpelthen henvende mig til nogle medstuderende og sige "hvad gør jeg?".

Den rytmiske afdeling ligger lidt for sig selv i nogle gamle bygninger og studieboligerne er nærmest i samme bygning. Der er også et øvelokale på kollegiet, som jeg for det meste bruger - det er næsten umuligt at få øvetid som trommeslager i konservatoriets øvelokaler - med mindre man står meget tidligt op.

Største musikalske oplevelse under dit ophold indtil nu?

Den første uge kom der en masse big shots, som gav clinic og koncerter, bla. Ari Hoenig, Nitai Hershkovits, Greg Hutchinson. Det var fedt at høre dem tage standarderne helt ud i ekstremerne og stadig have fuld kontrol over det. Jeg har også lige spillet koncert med nogle af lærerne og en (guitar-)gæsteprofessor fra New York (Phil Robson - Guitar, Julian Arguelles - Tenor Sax, Morten Ramsbøl - Bas)

Hvad synes du, at du kan tilføre stedet som dansk musiker?

Langt hen ad vejen har jeg fundet det jeg ledte efter, nemlig et sted, hvor der bliver spillet en masse (standard-)jazz og hvor der hele tiden er nogen at spille med og hvor der tit er bud efter én til et job eller et projekt.

Men der er måske også en tendens til skyklapper i forhold til hvordan musikken skal spilles. Jeg har oplevet nogle undervisningssituationer, hvor man næsten får en facitliste i forhold til hvordan det skal spilles. Der synes jeg vi har en mere nuanceret tilgang i Danmark. Der er mere åbenhed ift. fortolkning. Kreativiteten er ikke altid i højsædet her.

Udover det rent faglige, hvad får du så ud af at tage et udvekslingsår i Østrig?

Jeg har fundet ud af at tingene kan gøres på andre måde end man er vant til - og stadig fungere.

Og så har jeg fået en masse nye venner og kontakter, som forhåbentlig vil blive et nyt netværk fremover. Jeg har allerede fået opfordringer til at komme og spille koncerter og turnéer i mine medstuderendes hjemlande. F.eks. i Spanien og Slovenien. 

Og så bliver man bare mere selvstændig på alle niveauer ved at skulle klare alting selv.

(Ved et lykketræf viser det sig heldigvis, at der kommer en og gør rent i min lejlighed).

Hvad har været den største udfordring?

Jeg bliver kastet ud i mange ting. F.eks. big band-koncerter med kort forberedelsestid. Om nogle uger skal jeg arrangere et af mine egne numre for big band. Som trommeslager, hvor man måske ikke er helst så skarp på teori og arrangement, er det lidt af en udfordring.

www.kug.ac.at/en/home.html

Brexit

Information i tilfælde af No-deal Brexit

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (også kaldet Brexit-loven) sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Brexit-loven vil gælde, indtil noget andet træder i stedet.

Det betyder, at herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, i overgangsperioden vil have ret til statsfinansieret uddannelse på de statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere. Ligeledes vil retten til SU blive videreført.

Yderligere information om SU, udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte mv. samt hvordan du skal forholde dig som dansk studerende i UK kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: [ ”Hvad betyder Brexit for dig”] hyperlink:  www.ufm.dk/brexit/brexit 

Danske studerende der vil til UK og studere kan de britiske regler læses her: https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk