Sydvestjysk Sygehus

Sydvestjysk Sygehus (SVS) og Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg har i mange år haft et godt samarbejde på både børne- og intensivafdelinger. Nu er samarbejdet formaliseret gennem en partnerskabsaftale, der fastlægger rammerne for det tværfaglige samarbejde.

Af aftalen fremgår det, bl.a., at det er parternes hensigt at bygge bro mellem dansk musikliv og det danske sundhedsvæsen til gavn og glæde for indlagte patienter, pårørende, personale og hospitalsmiljøet som helhed. For de konservatoriestuderende giver samarbejdet mulighed for at adressere en række musikfaglige emner, herunder udvikling af målrettede musikoplevelser, refleksion over kunstnerisk praksis, nye formidlingsformer og en bedre kontakt med intuitionen og den medmenneskelige dimension i mødet med et anderledes publikum.

I forbindelse med indgåelse af af partnerskabet, sagde rektor Claus Skjold Larsen: ”Musikkens grundlæggende værdi viser sig både i forhold til mennesket som privat og som socialt væsen. Derfor er det en god idé, at musikken er nær ved os, når vi netop er skrøbelige, ensomme, fremmedgjorte, ude af de vante rammer og måske ude af os selv. Musikken adresserer vores krop direkte: Pulsen reagerer og biokemien påvirkes. Det er stærke kræfter, og musikeren må både etisk og fagligt bevidstgøres om, hvad musikken i sundhedsmæssige sammenhænge kan gøre for os mennesker. ”

Læs partnerskabsaftalen her!

Strøm

Syddansk Musikkonservatorium, som udbyder uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst, og Danmarks organisation for elektronisk musik, Strøm, har indgået et formelt samarbejde i form af en partnerskabsaftale.

Målet er at styrke den elektroniske musik som kunstform gennem talentaktiviteter, videndeling, udviklingsarbejde og analyser. Desuden fokuserer parterne på at samarbejde om at skabe udveksling og tæt dialog mellem aftagerfeltet og uddannelsesinstitutionen med særligt fokus på arbejdsmarkedet for elektroniske musikere og lydkunstnere.

Gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem SDMK's højere videregående kunstneriske uddannelser og Strøms store netværk af branchefolk og aktiviteter, ønsker parterne at forløse en række fælles potentialer og styrke sammenhængskraften i det elektroniske musikmiljø som helhed.

Læs partnerskabsaftalen her!

Odense Symfoniorkester

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og Odense Symfoniorkester har indgået et visionært samarbejde om oprettelsen af Carl Nielsen Orkesterakademi - Danmarks første af sin slags.

Samarbejdet udmøntes i aktiviteter til gavn for både konservatoriets orkesterinstrumentstuderende og symfoniorkestrets professionelle musikere.

Med etableringen Carl Nielsen Orkesterakademi vil parterne skabe en styrket relation mellem Odense Symfoniorkester og Syddansk Musikkonservatorium, der har til hensigt at sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn for parterne samt at bidrage til en kvalitetsorienteret udvikling af orkesterkulturen i Danmark.

Orkesterakademiet blev sat i værk fra og med sæson 2014/15. Under samme partnerskabsaftale samarbejder institutionerne desuden om tiltag i forbindelse med videreførelsen af de internationale Carl Nielsen-konkurrencer. 

Esbjerg Ensemble

Partnerskabsaftalen mellem Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Ensemble forpligter de to parter på et samarbejde, der udmønter sig i bl.a. praktikmuligheder, fælles koncerter, masterclasses og kurser - alt sammen med det formål at sikre et fagligt fællesskab mellem det professionelle musikmiljø, konservatoriets studerende og uddannelsesinstitutionen som sådan.

Både som uddannelsesinstitution og kulturinstitution har konservatoriets og ensemblets veje krydset hinanden utallige gange gennem årene. De seneste 13 år helt konkret idet ensemblets faste hjemmebane har været konservatoriets koncertsal i det gamle elværk.  

University College Syd

Formålet med partnerskabsaftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Det betyder først og fremmest et formelt strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau, som skal skabe rammerne for et formelt og forpligtende samarbejde.
Det er målet, at partnerskabsaftalen fører til resultater, som fx bidrager til at styrke og sikrer optimal udnyttelse og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer.

Indeholdt i aftalen er en informationsforpligtelse, hvor at begge uddannelsesinstitutioner orienterer hinanden om, hvilke forsknings- og udviklingsinitiativer der arbejdes med. Tanken bag netop det punkt er at se, om der er muligheder for at inddrage hinanden i det arbejde. Præcis som det gør det sig gældende for samarbejdet om udvikling af musikundervisningen for folkeskolelærere. 

University College Lillebælt

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og University College Lillebælt (UCL) har indgået en partnerskabsaftale, som danner rammen om udvikling af samarbejdsprojekter og forskning.

UCL og SDMK har gennem mange år arbejdet tæt sammen om udvikling af konservatoriets tilbud til de studerende. Nu er dette samarbejde formaliseret gennem en partnerskabsaftale. Aftalen lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde om bl.a. afdækning af udviklings – og læringsområder indenfor tværgående tilbud til studerende, forsknings – og udviklingsprojekter og meget andet. Formålet med aftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. 

Der er ligeledes planer om at se på mulighederne for at udforme efteruddannelsestilbud på master- og diplomniveau.

Odense Jazz Orchestra

Odense Jazz Orchestra er Fyns professionelle Bigband og er hjemmehørende i Odense. Bandet har eksisteret siden 1994, hed tidligere Tip Toe Big Band og er en aktiv del af den danske, professionelle bigbandscene og tæller nogle af de bedste musikere, komponister og arrangører i Danmark.

Formålet med SDMK's praksisnære partnerskab med Odense Jazz Orchestra er at sikre de studerende de bedste forudsætninger for at kunne begå sig fagligt og professionelt på det rytmiske arbejdsmarked samt gennem aktiviteter i studietiden at facilitere, at de studerende får personlige kontakter og netværk på den professionelle jazz­scene.

Musikhuset Dexter/Posten

Syddansk Musikkonservatorium og Musikhuset Dexter/Posten har indgået en samarbejdsaftale, der har omdrejningspunkt i et udviklingsorienteret koncertsamarbejde, og som bl.a. vil give konservatoriets studerende et indgående kendskab til hvordan et professionelt spillested drives og fungerer, og hvad der forventes af musikere i forhold til kontakt og kommunikation med spillestedet. Derudover omfatter aftalen også et strategisk udviklingssamarbejde, der bl.a. skal styrke den nyskabende rytmiske samtidsmusik og fremme udviklingen af koncertformater på den rytmiske scene.

Læs partnerskabsaftalen her!