Strøm

Syddansk Musikkonservatorium, som udbyder uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst, og Danmarks organisation for elektronisk musik, Strøm, har indgået et formelt samarbejde i form af en partnerskabsaftale.

Målet er at styrke den elektroniske musik som kunstform gennem talentaktiviteter, videndeling, udviklingsarbejde og analyser. Desuden fokuserer parterne på at samarbejde om at skabe udveksling og tæt dialog mellem aftagerfeltet og uddannelsesinstitutionen med særligt fokus på arbejdsmarkedet for elektroniske musikere og lydkunstnere.

Gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem SDMK's højere videregående kunstneriske uddannelser og Strøms store netværk af branchefolk og aktiviteter, ønsker parterne at forløse en række fælles potentialer og styrke sammenhængskraften i det elektroniske musikmiljø som helhed.

Læs partnerskabsaftalen her!

Odense Symfoniorkester

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og Odense Symfoniorkester har indgået et visionært samarbejde om oprettelsen af Carl Nielsen Orkesterakademi - Danmarks første af sin slags.

Samarbejdet udmøntes i aktiviteter til gavn for både konservatoriets orkesterinstrumentstuderende og symfoniorkestrets professionelle musikere.

Med etableringen Carl Nielsen Orkesterakademi vil parterne skabe en styrket relation mellem Odense Symfoniorkester og Syddansk Musikkonservatorium, der har til hensigt at sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn for parterne samt at bidrage til en kvalitetsorienteret udvikling af orkesterkulturen i Danmark.

Orkesterakademiet blev sat i værk fra og med sæson 2014/15. Under samme partnerskabsaftale samarbejder institutionerne desuden om tiltag i forbindelse med videreførelsen af de internationale Carl Nielsen-konkurrencer. 

Esbjerg Ensemble

Partnerskabsaftalen mellem Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Ensemble forpligter de to parter på et samarbejde, der udmønter sig i bl.a. praktikmuligheder, fælles koncerter, masterclasses og kurser - alt sammen med det formål at sikre et fagligt fællesskab mellem det professionelle musikmiljø, konservatoriets studerende og uddannelsesinstitutionen som sådan.

Både som uddannelsesinstitution og kulturinstitution har konservatoriets og ensemblets veje krydset hinanden utallige gange gennem årene. De seneste 13 år helt konkret idet ensemblets faste hjemmebane har været konservatoriets koncertsal i det gamle elværk.  

University College Syd

Formålet med partnerskabsaftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. Det betyder først og fremmest et formelt strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau, som skal skabe rammerne for et formelt og forpligtende samarbejde.
Det er målet, at partnerskabsaftalen fører til resultater, som fx bidrager til at styrke og sikrer optimal udnyttelse og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer.

Indeholdt i aftalen er en informationsforpligtelse, hvor at begge uddannelsesinstitutioner orienterer hinanden om, hvilke forsknings- og udviklingsinitiativer der arbejdes med. Tanken bag netop det punkt er at se, om der er muligheder for at inddrage hinanden i det arbejde. Præcis som det gør det sig gældende for samarbejdet om udvikling af musikundervisningen for folkeskolelærere. 

University College Lillebælt

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og University College Lillebælt (UCL) har indgået en partnerskabsaftale, som danner rammen om udvikling af samarbejdsprojekter og forskning.

UCL og SDMK har gennem mange år arbejdet tæt sammen om udvikling af konservatoriets tilbud til de studerende. Nu er dette samarbejde formaliseret gennem en partnerskabsaftale. Aftalen lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde om bl.a. afdækning af udviklings – og læringsområder indenfor tværgående tilbud til studerende, forsknings – og udviklingsprojekter og meget andet. Formålet med aftalen er, at styrke de områder, hvor begge parter har fælles interesser og mål. 

Der er ligeledes planer om at se på mulighederne for at udforme efteruddannelsestilbud på master- og diplomniveau.

TipToe BigBand

Tiptoe Bigband er Fyns professionelle Bigband og er hjemmehørende i Odense. Bandet har eksisteret siden 1994, er en aktiv del af den danske, professionelle bigbandscene og tæller nogle af de bedste musikere, komponister og arrangører med tilknytning til det fynske musikmiljø.

Formålet med SDMK's praksisnære partnerskab med TipToe Big Band er at sikre de studerende de bedste forudsætninger for at kunne begå sig fagligt og professionelt på det rytmiske arbejdsmarked samt gennem aktiviteter i studietiden at facilitere, at de studerende får personlige kontakter og netværk på den professionelle jazz­scene.