Udviklingsvirksomhed

Som et led i det løbende arbejde med at styrke og videreudvikle institutionens vidensgrundlag bedrives der på Syddansk Musikkonservatorium både kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV).