SØG HER!

Vælg din uddannelse nedenfor for at gå til Kulturministeriets ansøgningsportal.

Vær opmærksom på, at det kan tage tid at uploade dine filer i forbindelse med ansøgningen – HUSK derfor at starte ansøgningsprocessen i god tid, specielt hvis du allerede på forhånd ved, at du sidder på en langsom internetopkobling. Start gerne før dagen for ansøgningsfristen.


Læs mere om uddannelserne her!

Spørgsmål? Kontakt Malene Møller (mm@sdmk.dk / 63119915)


Ansøgningsskemaerne er aktive i de angivne ansøgningsperioder.
Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges den til førstkommende hverdag kl. 12.00.

SOLISTUDDANNELSER (FRIST: 1. FEBRUAR)

Solistuddannelserne forudsætter, at du har bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium - eller har tilsvarende kvalifikationer. 
Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. februar 2021 kl. 12.00.


MASTERUDDANNELSER (FRIST: 1. FEBRUAR)

Masteruddannelserne forudsætter, at du har en relevant eksamen fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium, universitet eller seminarium. 
Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. februar 2021 kl. 12.00.


BACHELORUDDANNELSER (FRIST: 1.DEC.)

Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. december kl. 12.00.

 • KLASSISK MUSIKER - PERFORMER, KAMMER- OG ORKESTERMUSIKER (ODENSE)
 • KLASSISK MUSIKER - UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER (ESBJERG)
 • RYTMISK MUSIKER (ODENSE)
 • RYTMISK SAMTIDSMUSIKER (ESBJERG)
 • FOLKEMUSIKER (ESBJERG)
 • KLASSISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • RYTMISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • FOLKEMUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST (ESBJERG)
 • KIRKEMUSIKER (ESBJERG)

KANDIDATUDDANNELSER (FRIST: 1.DEC.)

Kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium - eller har tilsvarende kvalifikationer.
Der er åbent for ansøgning fra d. 1. oktober til d. 1. december kl. 12.00.

 • KLASSISK MUSIKER - PERFORMER, KAMMER- OG ORKESTERMUSIKER (ODENSE)
 • KLASSISK MUSIKER - UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER (ESBJERG)
 • RYTMISK MUSIKER (ODENSE)
 • RYTMISK SAMTIDSMUSIKER (ESBJERG)
 • FOLKEMUSIKER (ESBJERG)
 • NORDIC MASTER IN FOLK MUSIC (ESBJERG) - OBS! INGEN OPTAG I 2022
 • KLASSISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • RYTMISK MUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • FOLKEMUSIKER OG MUSIKPÆDAGOGISK UDVIKLER (ESBJERG)
 • ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST (ESBJERG)
 • KIRKEMUSIKER (ESBJERG)
 • FILMKOMPONIST (ESBJERG)
 • RYTMISK MUSIKER OG KOMPONIST (ODENSE)
 • KORLEDER (ODENSE)

­


 

   

  Sådan søger du:

  BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSER:

  Det er muligt at søge i perioden fra den 1. oktober til den 1. december. Ansøgning til alle landets konservatorier sker via konservatoriernes hjemmesider.

  Ansøgning skal ske senest d. 1. december kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00). 

  Ansøgningen er koordineret på landsplan, og du kan således søge optagelse på flere konservatorier i prioriteret rækkefølge, såfremt uddannelsen udbydes flere steder. 

  Dette gør sig dog ikke gældende for ansøgere til rytmisk linje på Syddansk Musikkonservatorium. Søger du om optagelse her skal du være opmærksom på at der er sket nogle få, men væsentlige, ændringer i ansøgningsprocessen. Dette skyldes at Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København ikke længere er med i musikkonservatoriernes fælles ansøgningsproces. Sender du din ansøgning til RMC har du dermed ikke længere mulighed for at søge Syddansk Musikkonservatorium i samme ansøgning, og du bliver således ikke automatisk videresendt til os eller andre musikkonservatorier, hvis du ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på både RMC og Syddansk Musikkonservatorium skal du derfor sende en ansøgning til begge konservatorier. 

  Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Malene Møller på mm@sdmk.dk eller 63 11 99 15. 


  SOLISTUDDANNELSER:

  Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)


  MASTERUDDANNELSER:

  Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk senest d. 1. februar kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)


  NORDIC MASTER (NOFO):

  Ansøgning om optagelse sker via sdmk.dk (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00). Det er dog først muligt at søge igen i oktober 2022 med studiestart august 2023.


  ANSØGNINGSGEBYR

  Ansøgere, der søger optagelse på en kandidat- eller solistuddannelse samt en bacheloruddannelse som 1. prioritet ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan ikke refunderes. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som ikke kræver optagelsesprøve, er fritaget fra dette gebyr. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som kræver optagelsesprøve, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. 

  Gebyret indbetales i forbindelse med ansøgnings proceduren. 

  Vær opmærksom på, at din ansøgning incl. ansøgningsgebyr skal være konservatoriet i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Er dette ikke tilfældet anses ansøgningen som ugyldig.

  Syddansk Musikkonservatorium dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med indbetalingen. Denne udgift dækker ansøgeren alene. Ansøgeren skal derfor sikre sig, at konservatoriet modtager det fulde gebyr på DKK 500,-.


  SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

  Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve (gælder kun ved optagelsesprøver til bachelor- og kandidatuddannelser). Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.

  Optagelsesprøver 2022

  ODENSE:

  • Klassisk musiker - Performer, kammer- og orkestermusiker/sanger: Uge 2 
  • Rytmisk musiker: Uge 2 
  • Korledelse: Tirsdag i januar eller februar (endelig dato oplyses senere)
  • Solist, klassisk: Uge 17
  • Solist, rytmisk: Uge 17

  ESBJERG:

  • Folkemusik: Uge 1 og uge 2
  • Elektronisk musik og lydkunst: Uge 2
  • Klassisk musiker/sanger - Udøver, underviser og iværksætter - Uge 1  (fra 4. januar) 
  • Rytmisk samtidsmusiker: Uge 2 
  • Musiker og musikpædagogisk udvikler - MPU: Uge 1 og 2
  • Filmkomposition:  Uge 3 - sandsynligvis torsdag og fredag (Prøverne er på Filmskolen i København)
  • Masteruddannelser: Samtaler i marts/april
  • Solist: uge 17
  • Contemporary Creative Artist – CCA: Mandag den 25. april 2022
  • Nordic master - først optag i 2023


  Optagelseskrav:

  Klassisk musiker - Performer, kammer- og orkestermusiker (Odense): 

  Klassisk musiker - Udøver, underviser og iværksætter (Esbjerg):

  Rytmisk musiker (Odense):

  Rytmisk samtidsmusiker (Esbjerg):

  Elektronisk musik og lydkunst (Esbjerg):

  Folkemusiker (Esbjerg):

  Kirkemusiker (Esbjerg):

  Musiker og Musikpædagogisk Udvikler - MPU (Esbjerg):

  Rytmisk Musiker og komponist (Odense):

  Klassisk korleder (Odense):

  Filmkomponist (Esbjerg):

  Contemporary Creative Artist - CCA (Esbjerg):

  Masteruddannelser:  GENERELT OM OPTAGELSESPRØVERNE

  PRØVERNES INDHOLD

  På alle bacheloruddannelser prøves den optagelsessøgende i 

  • Hovedfag eller specialer
  • Almene fag, bl.a. hørelære, teori, klaver

  Hvis hovedfagsprøven ikke er bestået, bliver ansøgeren ikke indstillet til de øvrige prøver.

  Hovedfagsprøven bedømmes af et optagelsesudvalg bestående af

  • Intern prøveleder (rektor eller dennes stedfortræder)
  • Ekstern censor
  • Intern fagcensor

  Prøverne i supplerende fag bedømmes af 2 faglærere ansat ved konservatoriet.

  Der er et begrænset antal studiepladser. Derfor kommer alle kvalificerede ansøgeren normalt ikke ind. Ved optagelse lægges først vægt på optagelsesprøveresultaterne, men også andre forhold kan være udslagsgivende, f.eks. særlige behov i musiklivet og hensynet til sammensætning af kammermusikgrupper og bands.  AKKOMPAGNATØR/TILSTILLET GRUPPE

  Akkompagnatør skal medbringes.

  Konservatoriet kan evt. anvise en akkompagnatør tilknyttet konservatoriet, som så aflønnes direkte af ansøgeren. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes. 

  Hold/gruppe skal medbringes. Konservatoriet kan evt. formidle kontakt. Hvis dette ønskes skal konservatoriet kontaktes.   SYGEPRØVER OG REEKSAMINATION:

  Hvis ansøger er forhindret i at komme til hovedfagsprøven p.g.a. sygdom fremsendes lægeerklæring. Lægeerklæringen betales af ansøger.

  Ansøgeren tilbydes sygeprøve.

  Hvis ansøgeren ikke består prøven i almene fag, kan der tilbydes reeksamination.

  Sygeprøver og reeksamination planlægges af konservatoriet i direkte forlængelse af optagelsesprøveperioden.  ANSØGERE FRA IKKE-EU/EØS-LANDE

  Som følge af ny lovgivning vil der blive opkrævet studieafgift fra fuldtidsstuderende fra ikke-EU/EØS-lande.