1. Fakta

Niveau
  • Masteruddannelse
Sted
Esbjerg
Start

Om uddannelsen

Undervisningen foregår over 4 semestre med en ugentlig undervisningsdag og består af 2 dele:

1. DEL:  

Opbygning af praktiske og teoretiske forløb, der alle har til hensigt at udvikle den studerendes evner og kompetencer inden for musikformidling for forskellige målgrupper af børn med fokus på motivation, formidling, progressioner, metoder, kreativitet, m.m.

2. DEL:  

Specialisering inden for et for faget relevant område. Fokus på udvikling af nye kreative metoder og materialer inden for musikformidling for forskellige aldersgrupper, f.eks. med henblik på formidling af den eksisterende musik (bl.a. styrkelse af den klassiske musik), kreativ skabelse af egen lyd og musik samt musik som udviklende faktor.
 
Hertil kommer en række kreativitetsskabende støttefag samt et specialfag.

Praktisk info

Den optagelsessøgende skal dokumentere bestået relevant eksamen fra et konservatorium, eksamen i musik fra universitetet eller fra et seminarium.

Herudover skal der dokumenteres mindst 2 års erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.
Det er muligt at opnå dispensation for optagelseskravene, hvis man kan dokumentere et færdighedsniveau svarende til ovenstående.

Gennem en samtale redegør den optagelsessøgende for sine ideer og ønsker for uddannelsen.

Udgiften til uddannelsen deles ligeligt mellem uddannelsesinstitutionen og den deltagende.

Pris pr. år pr. 1/4 2023 er DKK 24.425,00 og opkræves i halvårlige rater (pr. semester). Prisen reguleres løbende, og alle opkrævninger sendes halvårligt forud for semestret.

Uddannelsen er normeret til 1 studieårsværk (60 ECTS-point) og tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på 2 år.

SDMK's masteruddannelser henvender sig til personer med videregående uddannelse fra et musikkonservatorium, universitet, seminarium el. lign. samt mindst 2 års praktisk erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.