MATERIALE

Når du søger optagelse skal du indsende følgende:

 1. Et eller flere kunstneriske værker af en samlet varighed på ca. 15 minutter. Materialet skal være skabt af dig selv. Hvis der er andre medvirkende i produktionen, skal dette fremgå tydeligt.
  Materialet må gerne afspejle flere sider af dit kunstneriske virke. Materialet skal indsendes i form af lydfiler eller som multimediepræsentation
   
 2. En skriftlig redegørelse for det indsendte materiale Det skriftlige materiale må fylde max. 2 A4-sider og skal indeholde en redegørelse for:
  • Værkets/værkernes overordnede idé
  • Hvilke udviklingspotentialer du ser i materialet
  • Hvilke kunstneriske erfaringer du har
  • Hvorfor du ansøger om optagelse på uddannelsen

OPTAGELSESPRØVENS FORLØB

 1. Du skal lave en teknisk gennemgang af dit materiale. Gennemgangen skal have en varighed af maks. 10 minutter. Formålet med denne gennemgang er at vise, hvordan du teknisk set arbejder med lyd. Det er vigtigt, at vi i denne præsentation ser et bredere udsnit af de teknikker, du arbejder med, og at du ikke kun fokuserer på et enkelt teknisk aspekt af din produktion. Hvilke teknikker du vælger at have fokus på, bestemmer du selv. Præsentationen skal foregå på computer eller på det instrument, hvorpå værket er skabt.
   
 2. Efter den tekniske gennemgang vil vi have en uddybende samtale om dit indsendte materiale. Her er fokus på de kunstneriske ideer bag produktionen, herunder inspirationskilder, målgruppe og udviklingspotentialer. Denne samtale vil have en varighed af maks. 10 minutter.

Du skal selv medbringe computer eller instrument til præsentationen. Der er mixer og højtalere til rådighed.

EFTER PRØVEN

Efter samtalen vil du modtage en samlet karakter for din præsentation samt det indsendte materiale. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad du vurderes parat til at opnå uddannelsens læringsmål.