ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium

 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution

 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

OPTAGELSESPRØVE

Når du søger om optagelse, skal du indsende følgende:

Et eller flere eksempler på materiale du selv har lavet, dog højest 4 forskellige eksempler. Dit ansøgningsmateriale kan omhandle komposition, redigering af musik eller musik til film tv og video. Materialet må gerne afspejle flere sider af dit kunstneriske virke. Materialet skal indsendes i form af video, og/eller lydfiler.

En skriftlig redegørelse (max. 1 A4-side) for det indsendte materiale. Her skal du gøre rede for: 

 • Dine overordnede idéer og tanker i forhold til at komponere og redigere musik til film, tv og/eller video.
 • Hvilke kunstneriske erfaringer du har.
 • Hvorfor du søger om optagelse på uddannelsen.
   


Optagelsesprøvens forløb

Optagelsesprøven forløber som en uddybende samtale omkring dit indsendte materiale. Samtalen har fokus på de kunstneriske idéer bag produktionen.

OBS! Grundet COVID-19 afvikles alle optagelsesprøver til uddannelsen online via Zoom.

Den optagelsessøgende får inden prøven tilsendt et Zoom-link og yderligere info via mail.

Den optagelsessøgende er selv ansvarlig for den tekniske afvikling, herunder installation og opsætning af Zoom samt en adgang til en stabil netværksforbindelse.Formater

I forbindelse med ansøgningen, vil du blive bedt om at uploade materiale. Materialet skal afleveres i følgende formater:

 • Lyd afleveres i mpeg eller mp3-format (320 kbps)
 • Video afleveres i MP4-format (H.264/AVC)
 • Tekst afleveres i PDF-format