ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium

 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution

 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

OPTAGELSESPRØVE

Når du søger om optagelse, skal du indsende følgende:

Et eller flere eksempler på materiale du selv har lavet, dog højest 4 forskellige eksempler. Dit ansøgningsmateriale kan omhandle komposition, redigering af musik eller musik til film tv og video. Materialet må gerne afspejle flere sider af dit kunstneriske virke. Materialet skal indsendes i form af video, og/eller lydfiler.

En skriftlig redegørelse (max. 1 A4-side) for det indsendte materiale. Her skal du gøre rede for: 

 • Dine overordnede idéer og tanker i forhold til at komponere og redigere musik til film, tv og/eller video.
 • Hvilke kunstneriske erfaringer du har.
 • Hvorfor du søger om optagelse på uddannelsen.
   


Optagelsesprøvens forløb

Optagelsesprøven forløber som en samtale med en varighed af 20-25 min. Samtalen er en dialog med udgangspunkt i det indsendte materiale og motivation.

Formålet med samtalen er at vi skal have danne os et indtryk af ansøger, som vi bedre kan bedømme, hvem der skal optages. 

Der lægges vægt på ansøgers motivation,  ansøgers kunstneriske profil, erfaring med at komponere filmmusik, og evne til at samarbejde med andre.   

Såfremt ansøger ønsker at forberede en præsentation, skal han/hun tage udgangspunkt i det indsendte materiale.

Ansøger skal selv medbringe computer eller instrument til præsentationen. Der er mixer og højttalere til rådighed.

OBS! OPTAGELSESPRØVEN FOREGÅR PÅ FILMSKOLEN I KØBENHAVN
 Formater

I forbindelse med ansøgningen, vil du blive bedt om at uploade materiale. Materialet skal afleveres i følgende formater:

 • Lyd afleveres i mpeg eller mp3-format (320 kbps)
 • Video afleveres i MP4-format (H.264/AVC)
 • Tekst afleveres i PDF-format

Vi kan desværre ikke acceptere filer, der er større end 1GB. Vi opfordrer derfor til at filer komprimeres..