ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER

  • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
  • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
  • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

 

Orgel

Kunstspil

Et program af ca. 30 minutters varighed, bestående af værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne skal være af Joh. Seb. Bach.

Liturgisk orgelspil:

  • Salmespil: Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil.
  • Transponering: Én af koralbogsudsættelserne transponeres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgave-formuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet.
  • Improvisation: Der udføres en improvisation (varighed min. 4 min.) over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg.
  • Prima vista: Der fremføres en salme, som indledes med forspil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers.


Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter ansøgerens valg.
Til punkt 1. 2. og 3. gives 2 timers forberedelsestid.