Generelt om hovedfagsprøverne

Varighed: Hvor intet andet er anført er hovedfagsprøvens samlede varighed inkl. votering 30 minutter

Bedømmelse: der gives 3 særskilte karakterer efter 7-trins-skalaen

Prøve:
A: Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer
B: Tilstillet opgave
C: Prima vista

Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået 02 i hver af de 3 discipliner

Find dit hovedfag herunder

Acccordeon/harmonika

 • Skalaer og brudte treklange i alle dur - og moltonearter.
 • En transskription som f.eks. J. Ph. Rameau: ”La Livri” eller f.eks. D. Scarlatti  : ”Sonate K 169”.
 • En selvvalgt opgave fra det 20. årh. som f.eks. W. Solotarjow: ”Monstere de Firaponte” eller L. Kayser: ”Arabesque” eller N. Bartow: ”Barn Dance”.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista - spil af lettere karakter.

Opgivelserne under pkt. 2-3 skal indeholde såvel langsomme som hurtige satser/afsnit.


Blokfløjte

 • Samtlige dur – og molskalaer og treklange i et omfang, der bedst udnytter hele instrumentet
 • En etude fra Frans Brüggens ”5 Etudes for Finger Dexterity”
 • Selvvalgt opgave: En sonate fra højbarok af sværhedsgrad som f.eks. G.P. Telemann: Sonate i C dur fra ”Der getreue Musikmeister”
 • Selvvalgt opgave: Et værk fra nyere tid af sværhedsgrad som f.eks. Hans Martin Linde: ”Music for a Bird”
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista - spil

Guitar

 • Samtlige skalaer i to oktaver.
 • 1 selvvalgt opgave fra renæssance eller barok af sværhedsgrad som f.eks. J.S. Bach: ”Præludium i d-mol”, BWV 999 eller L. Milan: ”6 pavaner”. 
 • 1 selvvalgt opgave fra den klassiske eller romantiske periode af sværhedsgrad som f.eks. F. Sor: ”Menuetter” F. Tárrega: ”Estudio en forma de minueto” eller M. Giuliani: ”Rondo, C-dur” fra Sonatine, op. 71, nr. 1. 
 • 1 selvvalgt opgave fra det 20. årh. af sværhedsgrad som f.eks. fra H. Villa - Lobos:” Preludes” eller Vagn Holmboe: ”5 Intermezzi” 
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista - spil af en lettere komposition noteret i G-nøgle som fx F. Sor: ”Etuder, Op. 60” nr. 12. 

Klaver

 • Skalaer og brudte tre- og firklange i alle dur - og moltonearter over fire oktaver i begge hænder 
 • 1 etude efter eget valg. 
 • 1 polyfont værk af J.S. Bach (eksempelvis Præludium og Fuga fra ”Das Wohltemperierte Klavier”). 
 • 1 hurtig og 1 langsom sats af en wienerklassisk sonate. 
 • 1 romantisk værk eller et værk fra 20. Århundrede. 
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven.
 • Prima vista - spil af en sværhedsgrad som f.eks. Robert Schumann: ”Album für die Jugend”, nr. 11 Sicilianisch.

Tenor-basun

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 • Robert Müller: “Technische Studien”, bd. 3, nr. 10, g-mol
 • 1. og 2. sats fra Rimskij Korsakovs basunkoncert
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Alexandre Guilmant: ”Morceau Symphonique”
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil i bas - og tenornøgle

Basbasun

 •  Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 • Lew Gillis: “70 Progressive Etudes for the Modern Bass Trombonist”, nr. 51 og 52
 • Lebedev: ”Koncert”, til og med cadenza
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. en eller flere satser fra en sonate af J.E. Galliard
 • En tilstillet opgave, som som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil i basnøgle

Bratsch

 • 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 • 2 etuder:
  • en fra B. Campagnoli: ”Caprices”, op. 22
  • en fra R. Kreutzer: ”Etuder” nr. 5-42 eller en anden etude af tilsvarende sværhedsgrad
 • 1. sats af en bratschkoncert, mindst af sværhedsgrad som Hoffmeister:Bratschkoncert eller K. Stamitz: Bratschkoncert i D-dur, eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven. 
 • Prima vista spil.

Cello

 • 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 • 1 etude af samme sværhedsgrad som D. Popper eller Duport
 • 1. sats af en cellokoncert, af sværhedsgrad som Haydn: ”Cellokoncert i C-dur”, eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad  
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven  
 • Prima vista -spil

Fagot

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 • L. Milde: ”50 Konzertstudien für Fagot”, op. 26, nr.1 (hæfte 1)
 • G. P. Telemann: ”Sonate for fagot og continuo”, 1. og 2. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. E. Elgar: ”Romance” for fagot og klaver.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil i bas- og tenornøgle

Fløjte

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 • To af Joachim Andersens "Instruktive etuder"
 • J. S. Bach: ”Sonate i E-dur”, 1. og 2. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Philip Gaubert: ”Introduktion e allegro scherzando”, Gabriel Faure: ”Fantasie” eller Georges Enesco: ”Cantabile et presto”.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil

Harpe

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i hele harpens omfang
 • Bochsa: ”Quarante Etudes Faciles”, Op. 318, 2. bog, en af følgende etuder: nr. 31, 37 eller 38
 • F. J. Naderman: ”Sonatine nr. 7”, Prélude og 1. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Sergiu Natra: ”Sonatina for Harp”. 
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima - vista spil

Horn

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato 
 • En etude af C. Kopprasch 
 • C. Saint-Saëns: “Romance”, F-dur
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. L. Cherubini: ”Sonate, nr.1”.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 • Prima vista -spil, samt transponering i Eb

Klarinet

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 • C. Rose: ”40 etuder”, nr. 1
 • Niels W. Gade: ”Fantasistykker”, nr. 2
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Weber: ”Concertino”.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil

Kontrabas 

 • 8 selvvalgte skalaer og treklange i to oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 • 2 selvvalgte etuder, hvor toneomfanget mindst går til tommelfingerpositionen (oktav G)
 • 1. sats af en kontrabaskoncert, af sværhedsgrad som Dragonetti, Pichl, Capucci, Hoffmeister, Cimador, eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad med tilhørende klaverakkompagnement
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil

Obo

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 • W. B. Ferling: ”Etude nr. 19”
 • C. PH. E. Bach: “Sonate for obo”, 1. og 2. sats
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. J. Haydn: ”Koncert”, 1. sats.
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil

Slagtøj

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol over to oktaver spillet på tasteinstrument (xylofon, vibrafon eller marimba) 
 • Selvvalgt opgave for lilletromme, f.eks. Børge Ritz: ”Dansk Tapto” (ikke udgivet), Gert Mortensen: ”March-Cadenza” (Southern Percussion), Einar Nielsen: ”Etude Classique” (ikke udgivet) (alle tre kan spilles i uddrag) 
 • Selvvalgt opgave for pauker, f.eks. udvalgte satser fra Robert Muczynski: ”Three Designs for Three Timpanies” eller et selvvalgt værk for multipercussion
 • Selvvalgt opgave for taste instrument, f.eks. Paul Creston: “Concertino for Marimba, 1. sats (G. Schirmer), Mitchell Peters: Yellow After the Rain (Mitchell Peters), Povl Smadbeck: Rhythm Song (Mallet Arts)
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 • Prima vista -spil for lilletromme og tasteinstrument

BEMÆRK: Grundet opstilling af slagtøj forlænges prøvens varighed til 45 min. incl. votering/opstilling.


Trompet

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 • Fra P.-Fr. Clodomir: ”70 Little Studies”, op. 158 (IMC 1389), én af følgende etuder: nr. 63, 64, 65 eller 66
 • Hummel: ”Koncert i Es-dur”, 1. sats, ekspositionen (takt 63 til takt 146) spillet på B-trompet
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Thorvald Hansen: Romance og Scherzo eller H. Busser: Andante et Scherzo (1911)
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil samt transponering i A og C

Tuba

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato og staccato
 • 2 etuder, én fra hver af følgende samlinger: M. Bordogni (Roberts): ”43 Bel Canto Studies” og C. Kopprasch: ”60 ausgewählte Etüden”, bd. 1, nr. 1-30
 • Edward Gregson: ”Tubakoncert”, 1. sats
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som Troje Miller: ”Sonatine Classica”
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 • Prima vista -spil

Viola da Gamba 

 • 8 skalaer og treklange i tre oktaver, udvalgt af ansøgeren, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol.
 • 1 værk af samme sværhedsgrad som Simpson
 • 2 stykker i tabulatur af samme sværhedsgrad som Hume, Corkine, Manchester Gamba bog
 • 2 satser af en Gambe sonate af samme sværhedsgrad som Bach Sonate i G-dur eller et stykke af en tilsvarende sværhedsgrad af GP Telemann, C. Hoffler, J. Scenck, A. Kühnel, D. Buxtehude (med cembalo akkompagnement).
 • En kort fransk suite for viola sola eller med b.c. af samme sværhedsgrad som Marais, Caïx d'Ervelois, De Machy, Du Buisson, Morel, Cappus
 • En fremsendt opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven. De fremsendte opgave kan også inkludere eksempler fra orkesterlitteraturen.
 • Prima vista spil.

Violin

 • 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 • 2 etuder, mindst af en sværhedsgrad som R. Kreutzer:” Etuder”, nr. 6-42. Den ene skal være en dobbeltgrebs-etude som f.eks. R. Kreutzer: nr. 28-42
 • 1. sats af en solokoncert, mindst af sværhedsgrad som Mozart: ”Violinkoncert i G-dur” eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
 • En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 • Prima vista -spil

Sang

 • 1 arie
 • 1 tysk lied
 • 1 sang af en dansk komponist med dansk tekst
 • 2 opgaver efter ansøgerens eget valg
 • En tilstillet opgave, som udleveres til ansøgeren efter optagelsesprøven. Ansøgeren får 40 min. til forberedelse med klaver og relevante ordbøger til rådighed og skal derefter fremføre den indstuderede opgave.
 • Prima vista - sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst)

Værkerne under pkt. 1-4 skal synges udenad og have en samlet varighed på 15-20 min. 


 

Hørelære, teori og klaver

Hørelære/teori

Prøven består af en kollektiv skriftlig del omfattende både hørelære og teori, samt en individuel mundtlig prøve i hørelære.

Skriftlig prøve

Varighed: ca. 2½ time

Formål
Prøven består af tre dele: Første del er en auditiv prøve, som består i at løse en række lytteopgaver. Efter en kort pause følger anden del, som er en diktat- og korrektionsprøve, hvor det forespillede skal sammenholdes med det noterede. Tredje del er en visuel prøve, hvor en række nodelæsnings- og harmoniseringsopgaver skal løses.

Opgaverne i alle prøvens tre dele spænder i sværhedsgrad fra det forholdsvis enkle til det mere komplicerede. Enkelte af opgaverne vil du måske finde vanskelige at løse; hvis det er tilfældet, skal du ikke lade dig påvirke, men blot gå videre og koncentrere dig om den næste opgave. Formålet med prøven er nemlig at afdække, hvor langt din høreevne, din orienteringsevne og din musikalske viden og kunnen rækker.

Prøven kan aflægges på dansk, engelsk eller tysk.

Bedømmelse
Prøven bedømmes med én karakter efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelse af prøven inddeles den i 5 afsnit:

 • A1 Auditiv prøve: opgave 1-6 og 10-11
 • A2 Auditiv prøve: opgave 7-9
 • D Diktat/korrektionsprøve: opgave 1-7
 • V1 Visuel prøve: opgave 1-10
 • V2 Visuel prøve: opgave 11-13


Der gives karakter for hvert af de 5 afsnit. Den samlede karakter udregnes som et gennemsnit af alle delkarakterer. Det er en forudsætning for at bestå prøven at enten a) alle 5 afsnit bestås hver for sig eller b) min. 4 delprøver bestås og det samlede karaktergennemsnit er min. 4.

Indholdet af hørelære/teori-prøven

Auditiv prøve:

 • bestemmelse af stilperioder (eks. renæssance, barok, romantik)
 • bestemmelse af kompositionsbesætninger (eks. kammermusik, solokoncert)
 • bestemmelse af tonalitetstyper (eks. dur/mol, modal)
 • bestemmelse af taktarter (eks. 2-delt, 3-delt)
 • bestemmelse af satstyper (eks. homofon sats, polyfon sats)
 • bestemmelse af formopbygning (eks. AA, AABA)
 • bestemmelse af instrumenter (eks. obo, fagot, bratsch)
 • bestemmelse af tre- og firklange (eks. dur/mol/formindsket/forstørret, septimakkorder, kvartstabel, clusters)
 • bestemmelse af akkordtyper i musikalske sammenhænge
 • bestemmelse af intervaller
 • bestemmelse af toneart ud fra opgivet begyndelsestone
 • notation af basstemme og bestemmelse af funktioner i 4-stemmig koral med opgivet sopranstemme


Diktat- og korrektionsprøve:

 • korrektion af forespillet melodiforløb
 • notation af forespillet melodi, hvor rytmen er opgivet på forhånd
 • notation af rytmen i en forespillet melodi, hvor tonerne er opgivet på forhånd
 • notation af overstemme i et flerstemmigt nodebillede
 • korrektion af et flerstemmigt nodebillede sammenholdt med en forespillet sats


Visuel prøve:

 • bestemmelse af akkorder ud fra partiturudsnit incl. C-nøgler og transponerende instrumenter
 • bestemmelse af stilperiode ud fra partiturudsnit
 • bestemmelse af tonalitetstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af modulerende melodiforløb ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af satstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af formopbygning ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af akkordtyper
 • bestemmelse af intervaller
 • nedskrivning af de første 10 toner i overtonerækken ud fra given grundtone
 • lokalisering af fejl i 4-stemmig koralsats
 • notation af mellemstemmer i 4-stemmig koralsats
 • harmonisk analyse af homofon sats

Den auditive prøve varer ca. 40 minutter, diktat- og korrektionsprøven ca. 30 minutter og den visuelle prøve 60 minutter. Der bliver 10 minutters pause mellem de enkelte prøver.

Download
Her kan du downloade et eksempel på optagelsesprøven:

Som pdf:

Som mp3:


Mundtlig prøve i hørelære

Den mundtlige prøve er vejledende, og har en varighed af ca. 10 min.
Prøvens formål er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt yderligere med henblik på at give grundlag for den bedst mulige holdsammensætning.

Indhold

Høreprøve:
- Forespillede intervaller og treklange (grundform og omvendinger) bestemmes
- Forespillede akkorder eftersynges brudt
- Kortere melodiske fraser imiteres. Tonekøn bestemmes
- Kortere rytmiske fraser imiteres. Taktart bestemmes

Prima vista-sang:
- Sang fra bladet af melodier i dur og mol i stigende sværhedsgrad

Rytmelæsning:
- Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på frit valgte stavelser med pulsmarkering eller taktering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4 eller 4/4; 3/8 og 4/8; 6/8 (med punkteret fjerdedel som tælletid)


Klaver som alment fag

Gælder ikke for hovedinstrument klaver, guitar, accordeon og harmonika

 • 1 - 2 klaverstykker af sværhedsgrad som f.eks.:
  • En allegro-sats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi
  • J.S. Bach: 2-stemmig invention
  • Béla Bartók: Rumænske julesange
  • Oscar Peterson: Jazz Exercises, bd. 2
   Hvis der kun spilles ét sådant klaverstykke fremføres endvidere en selvvalgt becifret sang/melodi af en sværhedsgrad som en højskolesang eller tilsvarende.
    
 • Indstuderet 4-stemmig koral (fra en skandinavisk koralbog eller en Bachkoral). 
 • Kadencer med op til 4 fortegn (3 beliggenheder) samt dur - og molskalaer med op til 4 fortegn spillet med begge hænder over 2 oktaver (alle typer mol kan forekomme)
 • Prima vista (kan være klaversats eller becifringsspil med melodi og akkompagnement)

Ansøgere med hovedinstrument blokfløjte kan i stedet for klaver vælge at aflægge prøve i:

Cembalo som alment bifag

 • To cembalostykker i forskellige stilarter, eksempelvis en sats fra J.S.Bach: ”Kleine Præludien und Fughetten”, samt et kortere værk af Purcell, Händel eller Haydn.
 • En indstuderet sats fra Koralbogen eller Folkehøjskolens melodibog
 • Kadencer i alle tonearter (3 beliggenheder) samt skalaer op til 4 fortegn; 2 oktaver, 1 hånd ad gangen.
 • Prima vista spil af et lettere cembalostykke, eksempler findes i Maria Boxall: Harpsichord Method.