ADGANGSGIVENDE UDDANNELSER

  • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
  • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
  • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Bifag

Eksterne ansøgere til uddannelsen "Klassisk musiker - Udøver, Underviser og Iværksætter", som ikke har en bachelor i musik fra et andet dansk eller udenlandsk konservatorium, kan blive indkaldt til supplerende prøver i bifag.

OPTAGELSESPRØVEN

Instrumentalister og sangere

Ved optagelsesprøven fremføres et selvvalgt program af 35 minutters varighed med en sværhedsgrad svarende til bachelorprojektets koncertdel.

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende/akkompagnatør.

Korledere

Ved optagelsesprøven demonstreres følgende:

1. En korprøve med tilstillet kor.

  • Der dirigeres en eller to tilstillede satser, som er færdigindstuderet med koret (varighed 5-7 minutter).
  • Der indstuderes og arbejdes musikalsk med en tilstillet sats i sværhedsgrad som Bruckner: Christus factus est.

2.Der synges en dansk sang efter eget valg udenad og uden akkompagnement, mindst tre vers.
3. Der synges en sang efter eget valg med eget akkompagnement.

De tilstillede satser sendes ugedagen før optagelsesprøven.