Adgangsgivende uddannelser

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Optagelsesprøven:

Ved optagelsesprøven demonstreres følgende:

 1. En korprøve med tilstillet kor.
  • Der dirigeres en eller to tilstillede satser, som er færdigindstuderet med koret (varighed 5-7 minutter).
  • Der indstuderes og arbejdes musikalsk med en tilstillet sats i sværhedsgrad som Bruckner: Christus factus est.
    
 2. Der synges en dansk sang efter eget valg udenad og uden akkompagnement, mindst tre vers.
   
 3. Der synges en sang efter eget valg med eget akkompagnement.

De tilstillede satser sendes ugedagen før optagelsesprøven.