Adgangsgivende uddannelser

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Eksterne ansøgere, som ikke har en bachelor i musik fra et andet dansk eller udenlandsk konservatorium, kan blive indkaldt til supplerende prøver i bifag.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven falder i 2 dele:

A. Brobygning/Grundlæggende Musikpædagogik

Ved prøven demonstrerer ansøgeren med eget hold sin undervisnings-færdighed i Grundlæggende Musikpædagogik.
Undervisningssituationen skal have karakter af og varighed som en normal lektion (ca. 45 minutter) og skal indeholde et udvalg af fagets discipliner (se studieordningen).

I en efterfølgende samtale (ca. 20 minutters varighed) redegør ansøgeren dels for undervisningens forløb, dels for sine tanker vedr. faget Brobygning.


B. Selvvalgt speciale

Der kan vælges mellem følgende specialer:

1. Instrumentalt speciale

 • Ansøgeren fremfører ca. 20 minutters selvvalgt musik.
 • Der skal indgå værker af et stilistisk bredt repertoire og der skal indgå mindst én kammermusikopgave.

2. Vokalt speciale

 • Ansøgeren fremfører ca. 20 minutters selvvalgt musik.
 • Der skal indgå en dansk komposition med dansk tekst. Programmet bør desuden repræsentere et bredt stilistisk repertoire, heri indregnet en vokalkomposition indenfor det rytmiske repertoire eller en kammermusikopgave.
 • Ved bedømmelsen lægges der vægt på såvel det musikalske udtryk som det tekniske niveau.

3. Korledelse

 • Ved prøven demonstrerer ansøgeren sine færdigheder i korledelse ved at lede egen eller tilstillet korgruppe efter ansøgerens valg i mindst 2 forskellige korsatser.
 • Den ene opgave vælges af ansøgeren. Valget oplyses ved aflevering af ansøgningen. Den anden opgave som børe være af kompletterende, kontrasterende karakter i forhold til den selvvalgte opgave vælges af konservatoriets lærer i korledelse.
 • Den tilstilles ansøgeren en uge før prøven.

Varighed: 40 minutter


4. Komposition

1. Ansøgeren til speciale komposition afleverer 5-10 satser. Satserne skal have en vis tyngde samt en stilistisk, genre- og besætningsmæssig spredning. Der skal være tale om egne ting, ikke arrangementer.

Eksempler på satser:

 • 5-15 minutters sats for blæserkvintet eller strygekvartet
 • et stykke frembragt sammen med unge under kriminalforsorgen
 • en progressivt ordnet klaverskole (4-10 satser med forskellige instrumenttekniske problemstillinger)
 • et stykke eksperimenterende jazz (5-15 minutter)
 • Elektronica (også gerne med andre instrumenter)

2. 48 timers tilstillet opgave. Denne opgave består af nogle kompositionsmæssige rammer (tonemateriale, en ydre form og en fast besætning på op til tre instrumenter). Stilen er fri.

Ansøgeren bliver efterfølgende indkaldt til samtale.


5. Arrangement

1. I forbindelse med ansøgningen afleverer ansøgeren 5-10 satser. Satserne skal have en vis tyngde samt en stilistisk og besætningsmæssig spredning. Der må gerne være egne kompositioner imellem.

Eksempler på satser:

 • korsatser med 2, 3 eller 4 stemmer, f.eks. en vise med 3 forskellige tekstrelaterede udsættelser
 • et rytmisk arrangement af et eksisterende nummer
 • en variationsrække over en melodi for et soloinstrument (klassisk eller rytmisk stil)
 • et elektronisk stykke over et opgivet materiale
 • 15 minutters sats for blæserkvintet
 • et stykke frembragt sammen med børn
 • en progressivt ordnet klaverskole (4-10 satser med forskellige instrumenttekniske problemstillinger)

2. 48 timers tilstillet opgave. Der kan vælges mellem en melodi til udsættelse for kor og/eller mindre ensemble eller et kompositionsmateriale (en tonerække samt nogle rytmiske og klanglige anvisninger). Begge typer opgave kan løses i valgfri stil.

Ansøgeren bliver efterfølgende indkaldt til samtale.


6. Børnekorledelse

 • Ansøgeren skal med Konservatoriets Korskole / eller eget børnekor forestå en korprøve af max. 40 minutters varighed.
 • Korlektionen bør bl.a. indeholde nyindstudering, videre indstudering samt et kort opvarmningsprogram.
 • I en efterfølgende samtale (ca. 10 minutters varighed) redegør ansøgeren for korprøvens forløb.

7. Hørelærepædagogik

 • Ansøgeren demonstrerer sine pædagogiske færdigheder ved at undervise eget hold (min. 4-5 elever).
 • Undervisningssituationen skal have karakter af og varighed som en normal lektion (ca. 45 minutter).
 • I en efterfølgende samtale (ca. 10 minutters varighed) redegør ansøgeren for undervisningens forløb.

8. Ensembleledelse

Ved prøven demonstrerer ansøgeren sin færdighed i ensembleledelse ved at lede én eller to instrumentalgrupper. Grupperne skal være egne.

Ansøgeren har følgende muligheder:
1) 2 selvvalgte opgaver udført med egen/egne gruppe(r).
2) En selvvalgt opgave udført med egen gruppe og en tilstillet opgave udført med egen gruppe.

Det bør tilstræbes at de 2 opgaver er forskellige i stil og karakter.

Varighed: 60 min.