Adgangsgivende uddannelser

 • Bachelor i den pågældende uddannelse eller tilsvarende fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
 • Bachelor (i musik) eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution
 • Professionsbachelor (i musik) eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Eksterne ansøgere, som ikke har en bachelor i musik fra et andet dansk eller udenlandsk konservatorium, kan blive indkaldt til supplerende prøver i bifag.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven falder i 2 dele:

A. Brobygning/Grundlæggende Musikpædagogik

Ved prøven demonstrerer ansøgeren med eget hold sin undervisnings-færdighed i Grundlæggende Musikpædagogik.
Undervisningssituationen skal have karakter af og varighed som en normal lektion (ca. 45 minutter) og skal indeholde et udvalg af fagets discipliner (se studieordningen).
I en efterfølgende samtale (ca. 20 minutters varighed) redegør ansøgeren dels for undervisningens forløb, dels for sine tanker vedr. faget Brobygning,


B. Selvvalgt speciale

Der kan vælges mellem følgende specialer:

1. Instrument

 • Ansøgeren fremfører ca. 25 minutters selvvalgt musik.
 • Der skal indgå værker af et stilistisk bredt repertoire og der skal indgå mindst én sammenspilsopgave.
 • Ved bedømmelsen lægges der vægt på såvel det musikalske udtryk som det tekniske niveau.

2. Sang

 • Ansøgeren fremfører ca. 25 minutters selvvalgt musik.
 • Der skal indgå værker af et stilistisk bredt repertoire og der skal indgå mindst én sammenspilsopgave.
 • Ved bedømmelsen lægges der vægt på såvel det musikalske udtryk som det tekniske niveau.

3. Rytmisk korledelse

1. Pædagogisk prøve

Ved optagelsesprøven demonstreres Indstudering af et vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt.

Indhold

a) Selvvalgt koncertstykke, hvor det musikalske udtryk er i fokus.
b) Detaljearbejde (f.eks. frasering, dynamik, klang, groove) på allerede indstuderet musik, forskelligt i udtryk og stil fra koncertstykket.
c) Tilstillet opgave til nyindstudering (med en uges forberedelse).

Der afsættes i alt 45 minutter til a) + b) + c)

Senest 2 uger før dato for prøven, indsender den optagelsessøgende sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold. Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf).

2. Klaver og sang. Indhold

 • Selvvalgt sang til eget akkompagnement på klaver.
 • Selvvalgt rytmisk klaverstykke (uden sang).
 • Prima vista: Becifringsakkompagnement, nodespil og sang.

Opgaven udleveres 45 minutter før prøven.


4. Komposition/arrangement

Specialefaget bestå af tre dele:
1. komposition
2. arrangement
3. tekst (vokal) eller ”shout chorus” (instrumental)

1) komposition:
Til kompositionsdelen afleverer ansøgeren min. 5 gennemarbejdede kompositioner. Kompositionerne skal have en vis tyngde samt en stilistisk, genre- og besætningsmæssig spredning. Der skal være tale om egne ting, ikke arrangementer.

2) arrangement:
Ansøgeren aflægger en prøve i en given arrangementstype.
Prøven er udformet, så ansøgeren får et opgivet grundmateriale og i løbet af 24 timer skal have sit arrangement færdig. Det vil blive betragtet som en ekstra fordel, hvis satsen senest inden for en uge efter prøven tillige eksisterer i en lyd-realiseret form på CD.

3) tekst (vokal) eller ”shout chorus” (instrumental)
Tekst (vokal): Ansøgeren får et værk uden tekst og har 24 timer til at skrive en original tekst.
”Shout Chorus” (instrumental): Ansøgeren får et værk og har 24 timer til at skrive en original ”Shout Chorus” over et kor.

Ved bedømmelse forelægges kompositionerne, en arrangementstype opgave og enten en tekst eller en ”shout chorus” opgave.


5. Børnekorledelse

 • Ansøgeren skal med Konservatoriets Korskole / eller eget børnekor forestå en korprøve af max. 40 minutters varighed.
 • Korlektionen bør bl.a. indeholde nyindstudering, videre indstudering samt et kort opvarmningsprogram.
 • I en efterfølgende samtale (ca. 10 minutters varighed) redegør ansøgeren for korprøvens forløb.

6. Hørelærepædagogik

 • Ansøgeren demonstrerer sine pædagogiske færdigheder ved at undervise eget hold (min. 4-5 elever).
 • Undervisningssituationen skal have karakter af og varighed som en normal lektion (ca. 45 minutter).
 • I en efterfølgende samtale (ca. 10 minutters varighed) redegør ansøgeren for undervisningens forløb.

7. Sammenspilsledelse

 • Ansøgeren demonstrerer sine færdigheder ved at lede én eller to grupper. Gruppen/grupperne kan være egne eller tilstillede efter eksaminandens valg.
 • Varighed: 40 minutter + 10 minutters samtale