1. RUNDE:

Koncertprøve:

Den optagelsessøgende spiller med egen gruppe en koncert bestående af selvvalgt musik. Varighed: Koncertprøve: 15 minutter, votering: 5 - 10 minutter, i alt 20-25 minutter

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Koncertprøven bedømmes af:

1 ekstern gennemgående censor, 1 intern fagcensor, 1 intern prøveleder

Blandt de ansøgere, der består 1. rundes prøver, udvælges de optagelsessøgende, der går videre til 2. runde

  2. Runde

  Teknisk prøve

  Prøven omfatter:

  1. melodisk imitation
  2. gehør/improvisation
  3. prima vista
  • Varighed: Max. 25 min. inkl. votering
  • Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Bedømmes af:
  • 2 interne fagcensorer

  Prøve i hørelære/klaver/sang

  Prøven omfatter:

  Hørelære:

   Der prøves i:

   1. Intervaller indenfor en oktav: opad, nedad og samtidigt klingende.
   2. 3-klange: dur, mol, forstørret, formindsket og sus4 (kvartforudhold) - alle i grundform. 4-klange: maj7, 7, m7, Ø (m7b5), o7 (dim7) alle i grundform.
   3. Kort imitation og notation af melodier indenfor dur-skalaen. Kort imitation og notation af rytmer.
   4. Genkendelse af typiske harmoniske progressioner.

    Klaver: (gælder ikke for optagelsessøgende med klaver som hovedinstrument)

    1. Selvvalgt indstuderet klaverstykke, varighed 2 minutter
    2. Secunda vista klaver (forberedelsestid: 30 min)

    Sang: (gælder ikke for optagelsessøgende med sang som hovedinstrument)

    Sang til eget akkompagnement, varighed 2 minutter. Der lægges vægt på et personligt musikalsk udtryk, formidling af teksten og sammenhænget mellem sang og akkompagnement.

    Varighed: Max. 30 min inkl. votering

    Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen i hver af de tre discipliner: hørelære, klaver og sang

    Bedømmes af:
    2 interne fagcensorer

    Prøve i teori

    En skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder.

    Der forudsættes kendskab til:

    1. Notation i f- og g-nøgle af følgende skalaer: dur, ren mol, harmonisk mol, melodisk mol, jonisk, dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, æolisk og lokrisk.
    2. Notation af becifringer ud fra akkorder noteret i f- og/eller g-nøgle.
    3. Notation af akkorder i f- og g-nøgle ud fra becifringer.
    4. 4-stemmig akkordlægning og stemmeføring: ud fra givne becifringer noteres manglende stemmer mellem melodi og bastone, noteret i f- og g-nøgle (med samme rytme i alle fire stemmer).

    Varighed: 90 min

    Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

    Bedømmes af:
    2 interne fagcensorer

     Se eksempler på optagelsesprøverne her: