Genkomst

Traditionelt anses den individuelle øvning for kernen i uddannelsen/udviklingen af en violinist/musiker med udgangspunkt i et kernerepertoire af solistiske værker. For violinisten er Bachs solosonater 'urpensum' par excellence. Hovedvægten i arbejdet finder sted i et individualiseret rum. Solosonaten er her kongevejen til beherskelse af såvel soloviolinistens som orkesterviolinistens udfoldelsesrum.

'Genkomst' har til formål at bevidstgøre vejen til det indsigtsfulde solospil og undersøge om en anden vægtning af forholdet mellem de individuelle og kollektive dimensioner af indstudering og øvning kan fremme musikerens indsigt. Projektets omdrejningspunkt er en transskription af J.S. Bachs Solosonate i d- mol, i udsnit for strygeorkester og kammerensembler, arrangeret af Kuno Kjærbye.

I projektets udviklingsfase genskaber Arne Balk-Møller Bachs Solosonate, i sparring med Kuno Kjærbye og klassiske studerende fra Syddansk Musikkonservatorium i kollektive transformative processer, der både involverer komposition og improvisation.

 Solosonaten genskabes i flere versioner:

1) Solosonate med orkesterakkompagnement

2)Indlejret de medvirkendes udtryk og erfaringer:

a) Tuttisonate (stort ensemble)

b) ImproForskydninger (lille ensemble)

 
Den improviserende proces tager udgangspunkt i David Dolan’s metode til undervisning i klassisk improvisation. Metoden sigter mod, at kombinere brugen af knowhow (strukturelle, stilistiske, tekstmæssige og harmoniske bevidsthed) med real-time flow og kretiv spontanitet, samt Alfred Zimmerlin’s arbejde med fri improviseret musik, hans interesse i heterogeniteten af musikalske genrer og former, samt de lag af tid der kan kaldes "kulturel hukommelse".

Målet er at udlede en metodik, der kan bruges på et hvilket som helst værk.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.